Home / ชุมชน เดิน-ปั่น / ชุมชนจักรยาน / ชุมชนศาลเจ้าแม่ อ.เขาพนม จ.กระบี่

ชุมชนศาลเจ้าแม่ อ.เขาพนม จ.กระบี่

ชุมชนศาลเจ้าแม่ และเทศบาลตำบลเขาพนม ลงมือปั้นฝันสร้าง“ชุมชนจักรยาน ชุมชนสุขภาวะ” 3 อ. คือ ออกกำลังกาย อาหาร และอารมณ์ ทำให้เกิดแนวคิดจักรยานสร้าง

สุขภาวะชุมชน บนหลักการ “ปั่นจักรยาน 3 in 1 เพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้เรียนรู้การใช้ “จักรยาน” และ “การเดิน” เป็นสื่อในการสร้างสุขภาวะ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

อีกทั้งเป็นเครื่องมือสร้างเสริมความรักและความสามัคคีให้เกิดในชุมชนได้ทางหนึ่งด้วยเพราะเห็นความสำคัญของสมดุลแห่งในช่วงเริ่มต้นของการขับเคลื่อนแนวคิด แกนนำได้ออกสำรวจข้อมูล วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และประเด็นปัญหาในชุมชน พร้อมกับเปิดใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนต่างๆ ที่มีประสบการณ์มาก่อน จากนั้นจึงจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้คนหันมาใช้จักรยานกันมากขึ้น กระทั่งจัดตั้งเป็น กลุ่มผู้ใช้จักรยานเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลเขาพนม” และเกิด “กลุ่มอาสาสมัคร” ผู้มีใจอาสาอยากร่วมพัฒนาชุมชน โดยใช้จักรยานเป็นสื่อกลาง โดยทุกเย็นวันศุกร์ เหล่าอาสาสมัครจะชวนกันปั่นจักรยานออกรณรงค์ให้สมาชิกในชุมชนร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เมื่อสมาชิกเริ่มมุ่งมั่น กลุ่มผู้ชักจักรยานฯก็เริ่มเข้มแข็ง เทศบาลตำบลเขาพนม และภาคีที่เกี่ยวข้องเริ่มให้การสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้มีแผนจะสนับสนุนที่จอดจักรยานบริเวณตลาดสดกลางชุมชน ขยายผลแนวคิดไปสู่โรงเรียนในพื้นที่ ไม่นานนักเส้นทางจักรยานในชุมชนศาลเจ้าแม่ที่เชื่อมต่อระหว่างชุมชนอื่นๆ ตลาดสด โรงเรียน และสวนสุขภาพ จะเป็นจริงได้ในเร็ววัน

จัดกิจกรรมรณรงค์

สร้างแรงกระตุ้นในชุมชนให้หันมาใช้จักรยานในการเดินทางในระยะใกล้ๆ

ประชุมกลุ่มย่อยสรุปผลการทำงานในปีที่ผ่านมา 

Comments

comments

Check Also

จุดประกายคนไทยใช้จักรยาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น