Home / ชุมชน เดิน-ปั่น / ชุมชนจักรยาน / ชมรมฯ ร่วมประชุมเครือข่ายชมรมจักรยานพิษณุโลก

ชมรมฯ ร่วมประชุมเครือข่ายชมรมจักรยานพิษณุโลก

ชมรมฯ ร่วมประชุมเครือข่ายชมรมจักรยานพิษณุโลก

         พิษณุโลกเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเริ่มดำเนินไปอย่างคึกคักรวมทั้งมติ ๕.๑ การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน  โดยสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก ในฐานะผู้ประสานงานสมัชชาสุขภาพประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้เชิญตัวแทนกลุ่ม-ชมรมจักรยานต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเทศบาลนครพิษณุโลก มาหารือกันถึงการตั้งเครือข่ายทำงานร่วมกัน เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา  ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยได้รับเชิญไปร่วมการหารือด้วย โดยมีนายกวิน ชุติมา กรรมการและอนุกรรมการด้านเครือข่าย, นส.จินตนา เจือตี๋ รองผู้จัดการและผู้ประสานงานด้านเครือข่าย และนายอิทธิพล บารมีเกรียงไกร ประชาสัมพันธ์ ไปร่วมประชุม

                      บรรยากาศการประชุมที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก

         การหารือครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเกือบ ๓๐ คน มีตัวแทนกลุ่ม-ชมรมจักรยานเข้าร่วมเกือบครบทุกอำเภอ หลายคนเคยเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายผู้รักการเดินและผู้ใช้จักรยานในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายนที่ผ่านมาด้วย และทำให้ได้ทราบว่า ความจริงแล้ว กลุ่ม-ชมรมจักรยานต่างๆ ได้มีการรวมตัวกันอย่างหลวมๆ เพื่อทำกิจกรรมที่มีความสนใจร่วมกันอยู่แล้วในชื่อชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพพิษณุโลก โดยมีนายอัคนี ศุงโรจน์ เป็นประธาน และสามารถติดต่อกระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมด้วยการใช้สื่อสังคม โดยมีเทศบาลนครพิษณุโลกสนับสนุน รวมทั้งการจัดทำทะเบียนรายชื่อสมาชิก  ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจึงได้ปวารณาตัวจะช่วยในการประสานงานและสนับสนุนด้านอื่นๆ เนื่องจากสำนักงานมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายด้วยการใช้จักรยานเป็นการเฉพาะ

         ส่วนตัวแทนชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยก็ได้เล่าถึงการทำงานของชมรมฯ โดยเฉพาะโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย ซึ่งมีการสร้างเครือข่ายผู้รักการเดินและผู้ใช้จักรยานเป็นหนึ่งในสี่ยุทธศาสตร์หลัก ชมรมฯจึงมีภารกิจในการช่วยสร้างและสนับสนุนเครือข่ายผู้ใช้จักรยานในจังหวัดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านข้อมูลความรู้ เทคนิค การประสานงานกับหน่วยงานระดับประเทศ การประชาสัมพันธ์ และทุนเบื้องต้นในการดำเนินโครงการของเครือข่าย  ตัวแทนชมรมฯ ยังได้ร่วมออกความเห็น ตอบคำถาม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จักรยาน โดยเฉพาะประเด็นทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

               สถานีจักรยานสาธารณะปันปั่นเชิงสะพานเอกาทศรถ-สวนชมน่าน

ป้ายเชิญชวนให้ใช้จักรยานปันปั่นของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก

         ในขณะที่ตัวแทนเทศบาลนครพิษณุโลกได้เปิดเผยให้ทราบว่า สภาเทศบาลได้เห็นชอบกับแนวทางของฝ่ายบริหารที่ให้มีการดำเนินงานส่งเสริมการใช้จักรยาน ๓ ด้านใหญ่ๆ คือ (๑) การทำที่จอดจักรยาน ๑๕ แห่งตามสถานที่ราชการและที่สาธารณะ และประสานกับชมรมจักรยานพิษณุโลกให้ไปหารือกับธุรกิจเอกชนให้สนับสนุนการทำที่จอดจักรยานบริเวณสถานที่ประกอบการของตน ซึ่งทางสถาปนิกของเทศบาลได้ออกแบบไว้แล้ว จากการศึกษาที่จอดอื่นๆ จอดได้แห่งละ ๑๕ คันในราคาประมาณแห่งละ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยจะได้ขอความช่วยเหลือแบบที่จอดจักรยานต่างๆ จากชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยมาพิจารณาเพิ่มด้วย, (๒) การสร้าง “ทางจักรยาน” ซึ่งเมื่อได้รับทราบข้อมูลจากชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยแล้ว ก็คิดว่าจะต้องประสานงานกับตำรวจอย่างใกล้ชิด และ (๓) จักรยานสาธารณะปันปั่น ซึ่งเอกชนดำเนินการแลกเปลี่ยนกับการได้พื้นที่โฆษณา ปัจจุบันมี ๑๕ สถานีๆ ละ ๘ คัน สองสถานีใกล้สวนเฉลิมพระเกียรติซึ่งชาวเมืองพิษณุโลกนิยมมาออกกำลังกาย มีคนใช้มากที่สุด จักรยานไม่พอทั้งที่เอามาเพิ่มเติม จนมีคนมาเปิดบริการให้เช่าจักรยานก็ยังมีคนเช่าไปหมดเวลาเช้า-เย็น

         อาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ได้เล่าให้ฟังว่า มหาวิทยาลัยฯ ก็พยายามส่งเสริมการใช้จักรยานในวิทยาเขต โดยมีจักรยานให้นักศึกษายืมใช้มาแล้ว ๓ ปี มีคนใช้มากขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะในปี ๒๕๕๗ เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน มีร้านจักรยานมือสองเปิดร้านแรกในปี ๒๕๕๖ ปีนี้มีร้านที่สองมาเปิดเพิ่ม และก็ยังขายดี มีการรวมกลุ่มจัดทริปสั้นๆ ด้วย

         สำหรับปัญหาที่ผู้ใช้จักรยานเผชิญในการใช้ถนนร่วมกับยานยนต์ดังที่ยกขึ้นมาในที่ประชุมมีสองเรื่องใหญ่ๆ คือ กฎจราจรที่ไม่เอื้ออำนวยและการไม่บังคับใช้กฎของตำรวจ กับพฤติกรรมของคนขับรถ มีการบีบแตรไล่ไปจนถึงกลั่นแกล้ง หรือรถบรรทุกทำดินหล่นเรี่ยราด ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิดอุบัติเหตุแทบทุกวัน

ตัวแทนชมรมจักรยาน เทศบาล และสำนักงานสาธารณสุข รูปหมู่หลังเสร็จการประชุม

รายงานโดย  กวิน ชุติมา 

กรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

—————————————————————————————————————————————————————————

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (Thailand Cycling Club – TCC) เป็นสมาชิกองค์กรแรกและประเทศแรกในเอเชียของสหพันธ์ผู้ใช้จักรยานยุโรป (European Cyclists’ Federation – ECF) และเป็นองค์กรผู้ร่วมก่อตั้งพันธมิตรจักรยานโลก (World Cycling Alliance – WCA

Comments

comments

Check Also

เปิดรับข้อเสนอโครงการชุมชนจักรยาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น