Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร (page 7)

ข่าวสาร

สมัชชาสุขภาพประจวบคีรีขันธ์มีมติให้ขับเคลื่อนการเดินและการใช้จักรยาน

สมัชชาสุขภาพประจวบคีรีขันธ์มีมติให้ขับเคลื่อนการเดินและการใช้จักรยาน

 

ผู้เข้าร่วมยกมือรับรองมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

Read More »

โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนเดินและใช้จักรยานในกรุงเทพฯ เดินหน้าแล้ว

โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนเดินและใช้จักรยานในกรุงเทพฯ เดินหน้าแล้ว

 

 

Read More »

สี่องค์กรร่วมทำโครงการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน และเมืองรู้สู้ภัยพิบัติ

สี่องค์กรร่วมทำโครงการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน และเมืองรู้สู้ภัยพิบัติ

 

 

Read More »

อีกสี่ปี ไปไหนในใจกลางกรุงออสโลได้ด้วยการเดิน จักรยาน และขนส่งสาธารณะเท่านั้น

อีกสี่ปี ไปไหนในใจกลางกรุงออสโลได้ด้วยการเดิน จักรยาน และขนส่งสาธารณะเท่านั้น

 

การปิดถนนในออสโล (Credit: VisitOslo.com)

 

Read More »

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ชมรมฯ บรรยายเรื่องการใช้จักรยานให้ผู้บริหารท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ชมรมฯ บรรยายเรื่องการใช้จักรยานให้ผู้บริหารท้องถิ่น

 

 

 

Read More »

เส้นทางจักรยานถูกบรรจุในผังแม่บทโครงข่ายพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพฯ

เส้นทางจักรยานถูกบรรจุในผังแม่บทโครงข่ายพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพฯ

 

 

Read More »

ความคืบหน้าคดีคนเมาขับชนนักจักรยานเสียชีวิตสามคนที่เชียงใหม่ (ต.ค. 2558)

ความคืบหน้าคดีคนเมาขับชนนักจักรยานเสียชีวิตสามคนที่เชียงใหม่ (ต.ค. 2558)

 

 

Read More »