Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร (page 20)

ข่าวสาร

สรุปการประชุมเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดินประจำจังหวัด (ภาคใต้ตอนบน) วันที่ 31 พ.ค.57 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย รวมกับ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ เทศบาล-องค์กรปกครองท้องถิ่น กลุ่ม-ชมรมจักรยาน สภาทนายความประจำจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขนส่งจังหวัด สมัชชาสุขภาพและสาธารณสุขจังหวัด สถาบันการศึกษา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Read More »

การเดินการใช้จักรยานเป็นหนึ่งในมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่กำลังเร่งขับเคลื่อนให้เป็นจริง

เพื่อให้การดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต่างๆ เกิดความคืบหน้าและมีประสิทธิผลประสบความสำเร็จมากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) จึงได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีโดยมีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ มติ ๕.๑ “การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน” เป็นหนึ่งในห้ามติสมัชชาสุขภาพฯ ที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนั้น

Read More »

การประชุมเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดินประจำจังหวัด (ภาคใต้ตอนบน) วันเสาร์ที่ 31 พ.ค.57 ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จ.สุราษฎร์ธานี

การประชุมเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดินประจำจังหวัด ครั้งที่ 8 (ภาคใต้ตอนบน) วันเสาร์ที่ 31 พ.ค.57 ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จ.สุราษฎร์ธานี 

Read More »

สองล้อ พาท่องโลก

กระแสจักรยานสองล้อปีนี้ อาจไม่เพียงเป็นแค่แฟชั่น เมื่อใครๆก็ชวนกันขี่จักรยาน มีกิจกรรมเที่ยวไปกับนักปั่น ชมเมือง เพลินธรรมชาติ หรือรณรงค์รักษ์โลก ประหยัดพลังงาน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ออกกำลังกาย ฯลฯ คนขี่ก็สนุก คนจัดก็พอใจ คนขายจักรยาน ขายเสื้อผ้า อุปกรณ์ เพื่อกิจกรรมสองล้อพาท่องโลกล้วนได้ประโยชน์จากรถสองล้อไร้น้ำมันคันเล็กๆมากโข

Read More »

ตัวอย่างการพัฒนาทางเท้าที่น่าจับตามอง

      นับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2557  ที่ผ่านมาสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ได้ว่าจ้างให้ผู้รับเหมาปรับปรุงผิวทางเท้าบริเวณถนนพุทธบูชา โดยเริ่มทำการเปิดผิวทางเท้า ตั้งแต่แยกนาหลวง ฝั่งโรงเรียนนาหลวง เลียบรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และเลียบรั้วสวนธนบุรีรมย์ ระยะทางประมาณหนึ่งกิโลเมตรเศษ

     

Read More »

ศุลกากรจับตา ‘จักรยานนำเข้า’ พบสำแดงราคาภาษีต่ำเกินจริง

กรมศุลกากร จับตาการนำเข้าจักรยานสำเร็จรูปเลี่ยงภาษี หลังพบมีการสำแดงราคาเสียภาษีในอัตราต่ำ อ้างใช้เพื่อการแข่งขัน

เผยยอดนำเข้าจักรยานแบบสำเร็จรูปและชิ้นส่วนประกอบใน 3 เดือนแรกของปีนี้สูงถึง 1,300 ล้านบาท ขณะที่ตลอดทั้งปี 2556 มียอดนำเข้าจำนวน 4,300 ล้านบาท สะท้อนความต้องการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

Read More »