Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร (page 18)

ข่าวสาร

ชมรมฯ หนุนเครือข่ายขอนแก่นจัดงานจักรยาน

 

          เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา เครือข่ายชมรมจักรยาน จ.ขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากเครือเนชั่นให้จัดงาน “คนข่าวเนชั่นชวนปั่น” ขึ้นที่ลานข้าวเหนียว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

Read More »

นายกเทศมนตรีขอนแก่นประกาศแผนส่งเสริมการใช้จักรยาน

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ขณะร่วมพิธีเปิดงาน “คนข่าวเนชั่นชวนปั่น” ที่เครือข่ายชมรมจักรยานขอนแก่นรับจัดกิจกรรมให้เนชั่นทีวีที่เมืองขอนแก่น นายธีระศักด์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้ประกาศแผนส่งเสริมการใช้จักรยานของเทศบาลฯ สี่ประการ ได้แก่

Read More »

12 ชุมชนหารือ กทม. ส่งเสริมการใช้จักรยานในชุมชนในเขตกทม.

หลังจากนัดหมายให้ ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรักษาการผู้ว่าฯ ลงเยี่ยมชุมชนที่เข้าร่วม“โครงการสนับสนุนการเดินและการสร้างชุมชนจักรยานสู่กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่” ส่วนหนึ่งแล้ว ทางมูลนิธิโอกาส

ผู้ดำเนินโครงการ ก็ได้นัดหมายให้ตัวแทนทั้งสิบสองชุมชนที่เข้าร่วมโครงการไปหารือกับรองผู้ว่าฯ กทม.อีกครั้งหนึ่งโดยรวม เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

Read More »

ชมรมร่วมสัมมนาจักรยานสาธารณะในกรุงเทพมหานคร

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขึ้นในหัวข้อ “การออกแบบและพัฒนาจักรยานสาธารณะในกรุงเทพมหานคร” ที่ห้องประชุม ๕๐๑ อาคาร สนข.

Read More »

ข้อเสนอต่อคสช. ปฎิรูปทางเท้าในเขตเมือง

      เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557  ชมรมฯ ได้ส่งข้อเสนอต่อคสช. ว่าด้วยเรื่อง

     "การปฏิรูประบบทางเท้าในเขตเมือง ปัญหาเล็กๆ ที่ใหญ่และซับซ้อน เกินกว่าจะแก้ไขได้ในภาวะปกติ"

        -----------

Read More »

อาสาซ่อมอาสาสอนนัดพิเศษที่ชุมชนพูนบำเบ็ญ

“อาสาซ่อม อาสาสอน” ครั้งนี้แปลกไปจากเจ็ดครั้งก่อนตรงที่ไม่ใช่เป็นกิจกรรมเดียวที่เกิดขึ้นในชุมชนในวันนั้น หากครั้งนี้เราไปจัดเป็นกิจกรรมหนึ่งในงาน “รวมพลังสร้างสวัสดิการสังคมดี เขตภาษีเจริญ” ในโอกาสเปิดศูนย์จัดสวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเมือง (Social Welfare Community Center – SWCC) ซึ่งจัดขึ้นที่ชุมชนพูนบำเพ็ญ แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557โดยเราได้รับการติดต่อชวนไปร่วมงานจากคุณเบิด กิตติพงษ์

Read More »

ประชุมกรรมการ WCA ครั้งแรก

กรรมการพันธมิตรจักรยานโลกประชุมครั้งแรก รับรองบุคคลที่จะเป็นกรรมการเพิ่ม 3 คนทำให้มีตัวแทนจากทุกทวีปในโลก รับสมาชิกใหม่ 17 องค์กร พร้อมเปิดตัวและผลักดันการส่งเสริมการใช้จักรยานในเวทีระหว่างประเทศอย่างแข็งขัน

Read More »

ความคืบหน้าโครงการพัฒนาข่ายทางจักรยานในเขตทางพิเศษ

ตามที่ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายถนนสำหรับจักรยานในเขตทางพิเศษและติดตามนำมาเสนอในเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องนั้น (ดู http://www.thaicyclingclub.org/article/detail/2126 ) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 255

Read More »

ทางหลวงชนบทพิจิตรสนับสนุนการใช้จักรยาน

ในระหว่างที่ไปติดตามความก้าวหน้าของการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันที่ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  คณะของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยได้มีโอกาสเข้าพบพูดคุยกับนายหัสนัยน์ โรจนวรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดพิจิตร(ทชจ.พิจิตร)

Read More »

อาสาซ่อม อาสาสอน ครั้งที่ 7 ชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพฯ

โครงการ "อาสาซ่อม อาสาสอน"(ดูรายละเอียดที่ http://www.thaicyclingclub.org/article/detail/2054) ของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (TCC) ครั้งที่ 7 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา พาเราไปชุบชีวิตจักรยานกันใจกลางกรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่ง โดยคราวนี้ไปที่ชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต มาครับ 

Read More »