Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร (page 30)

ข่าวสาร

ชาวชุมชนค้านการจัดแข่งรถสูตรหนึ่งในพื้นที่เขตเมืองเก่าของกรุงเทพฯ

          จากการที่การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา ได้จัดทำแผนเสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถสูตรหนึ่ง (Formula One – F1) ชิงแชมป์โลกในปี 2558 โดยใช้เส้นทางบนถนนรอบเกาะ-กรุงรัตนโกสินทร์ของกรุงเทพมหานครฯ และเครือข่ายเฉพาะกิจที่ประกอบด้วยชุมชน 20 ชุมชนในเขตพระนครและชุมชนอื่นๆ องค์กรอนุรักษ์ นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนชาวกรุงเทพฯ ส่วนหนึ่งเห็นว่าการจัดแข่งรถเช่นนี้จะส่งผลเสียต่อพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าของคนไทยทั้งประเทศ อาจมีผลต่อสุขภาพและสร้างความเสียหายต่ออาคารเก่า อีกทั้งมีกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมื

Read More »

TCC โกอินเตอร์ เป็นสมาชิก ECF

      ในที่สุด TCC ก็ได้โกอินเตอร์อย่างสมบูรณ์ โดยองค์กร ECF ได้อนุมัติโดยไม่มีเสียงคัดค้าน ให้TCC เป็นสมาชิกของ ECF อย่างเป็นทางการแล้วในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน ค.ศ.2013

Read More »

ECF เชิญ TCC ร่วมก่อตั้งแนวร่วมจักรยานโลก

พันธมิตรจักรยานโลก (World Cycling Alliance) – ความคิดริเริ่มของ ECF

สหพันธ์ผู้ใช้จักรยานยุโรป(European Cyclists’ Federation – ECF)

Read More »

TCC โกอินเตอร์ไปอีกก้าว

TCC โกอินเตอร์ไปอีกก้าว

            ทีซีซีจะนำผลงานส่วนหนึ่งที่ได้จากงานวิจัยที่ชมรมฯได้ทำมาในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไปนำเสนอที่ที่ประชุมนานาชาติด้านสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม 2556

Read More »

ยุบโรงเรียนเล็ก กับรถขนเด็ก และจักรยาน

           เรื่องยุบโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 60 คน ตามนโยบายของรัฐบาล  คงเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันอีกมาก  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเหมาะสม (เช่น การใช้งบประมาณสร้างเด็กที่มีพื้นฐานการศึกษาดี เทียบกับการลงทุน 2.2 ล้านล้านบาท ทำรถไฟความเร็วสูง)  ความเดือดร้อนทางสังคม (พ่อแม่ต้องส่งเด็กไปเรียนไกลบ้าน  ในขณะที่โรงพยาบาลบางแห่งส่งหมอและพยาบาลไปรักษาคนไข้ถึงชุมชน แทนที่จะให้ชาวบ้านเดินทางมาโรงพยาบาล)   ความคุ้มทุน (งบประมาณพัฒนาโรงเรียนเล็กเทีย

Read More »

จักรยานอาจได้ขึ้นรถไฟความเร็วสูง

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๒ ต่อรายงานการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ ๑  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งตัวแทนชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย(กวิน ชุติมา)ได้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย

Read More »

แนวคิดในเรื่องใบขับขี่จักรยาน

จากการที่ชมรมฯได้นำเสนอให้มีการรื้อฟื้นการทำใบขับขี่จักรยาน ซึ่งได้จุดประกายให้มีการถกเถียงในประเด็นนี้กันมากพอสมควรมาในระยะหนึ่งแล้ว ทั้งในแง่เห็นด้วยและเห็นต่าง

            ชมรมฯ จึงเห็นว่า ณ เวลานี้น่าจะเป็นโอกาสดีที่จะขออธิบายแนวคิดของเรื่องนี้ต่อไป  ดังนี้

Read More »

TCC ได้รับเชิญร่วมแสดงนิทรรศการงานแสดงวิสัยทัศน์การกุศล

กรุงเทพธุรกิจ TV ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเนชั่น จัดงานแสดงวิสัยทัศน์การกุศล "อนาคตเศรษฐกิจไทย" โดยสองขุนคลัง ฯพณฯ กิตติรัตน์ ณ ระนอง และ กรณ์ จาติกวณิช ในวันที่ 18 เมษายน 2556 ณ ห้องบอลรูม 2-3 แชงกรีลา กรุงเทพฯ รายได้ทั้งหมดจากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว มอบให้มหาวิทยาลัยเนชั่นเพื่อทำให้พัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชต่อไป

กิตติรัตน์ ณ ระนอง - กรณ์ จาติกวณิช

โชว์วิสัยทัศน์ "อนาคตเศรษฐกิจไทย"

Read More »