Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร (page 32)

ข่าวสาร

ชมรมฯจัดให้กลุ่มคนพิการระดมความเห็นประเด็น เดิน-จักรยาน ต่อว่าที่ผู้ว่าฯกทม.

ข้อเรียกร้องในประเด็นการเดินทางของกลุ่มคนพิการต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการเลือกตั้ง ๓ มีนาคม ๒๕๕๖

๑.    ข้อเสนอต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยสรุปคือทำให้ทางเท้าเป็น “ทางเท้า” ที่คนทุกกลุ่มในสังคมสามารถใช้ได้จริงๆ อย่างปลอดภัย โดย

Read More »

ระบบสนับสนุนการใช้จักรยานในเมืองของไทย

      ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (TCC) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกันจัดโครงการการประกวด “ระบบสนับสนุนการใช้จักรยานในเมืองของไทย” ขึ้นในช่วงปลายปี 2554 ถึงต้นปี 2555 ซึ่งได้มีนักศึกษาและประชาชนทั่วไปผู้สนใจในโครงการฯ ได้ส่งผลงานเข้าประกวดรวมประมาณ 50 ผลงาน

Read More »

ชมรมร่วมสำรวจและกำหนดแนวทางการสร้างเส้นทางจักรยาน สจล. – สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง

   วานนี้ (๓๐ มกรา ๕๖) ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย โดยคุณกวิน ชุติมา เป็นผู้แทน เข้าร่วมสำรวจและกำหนดแนวทางการสร้างเส้นทางจักรยานเชื่อมต่อระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระมงกุฎเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กับสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้งค์ลาดกระบัง ตามมติที่ประชุมกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ที่ผ่านมา (ดูข่าวในเว็บไซต์นี้)

Read More »

ชมรมร่วมคณะทำงานจัดทำทางจักรยานเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าลาดกระบังกับ สจล.

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ กระทรวงคมนาคม มีการประชุมเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมระบบการเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖” โดยมีนางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคมด้านอำนวยการ(รปค.อร.) เป็นประธานในที่ประชุมผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากในกระทรวงคมนาคมแล้วก็มีตัวแทนของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (คือนายกวิน ชุติมา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ตำรวจนครบาล สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ กทม.

Read More »

ประกาศรายชื่อโรงเรียนผ่านการคัดเลือก Walk to school: บ้านไม่ไกลเดินไปโรงเรียนกันเถอะ

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน Walk to school: บ้านไม่ไกลเดินไปโรงเรียนกันเถอะ ปีที่ 1

กิจกรรมภายใต้โครงการการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย

ชื่อโรงเรียน

Read More »

ชมรมฯ ขอแจมการประชุม IUHPE ที่พัทยา

      จากการที่ประเทศไทยโดยมีสสส. เป็นหน่วยงานผู้แทนประเทศ ได้รับการเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนานาชาติของ IUHPE หรือ The International Union for Health Promotion and Education (IUHPE) หรือแปลเป็นไทยได้ว่า ’สหภาพของนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมและการศึกษาด้านสุขภาพ‘ซึ่งไม่ใช่หมายถึงเฉพาะสุขภาพทางกายเท่านั้น แต่หมายถึงสุขภาวะทางสังคม ทางจิต และทางปัญญาด้วย

Read More »

เปิดรับผลงานวิจัย เดิน-จักรยาน ร่วมเสนอในเวทีเสวนาวิชาการ Thailand Bike and Walk Forum ครั้งที่ 1

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในเวทีงานเสวนาวิชาการ

การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 1: Thailand Bike & Walk Forum

ที่มาและความสำคัญ

Read More »