Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร (page 34)

ข่าวสาร

ต่างชาติชี้โครงสร้างพื้นฐาน-ผังเมืองไม่เอื้อ ฝันไทย ‘เมืองจักรยาน’ ยังอีกไกล

เลขาธิการสหพันธ์ ECF ถอดบทเรียน ชี้ไทยติดปัญหาให้ความสำคัญใช้รถยนต์เป็นหลักในการคมนาคมมาตั้งแต่แรก บวกกับบังคับใช้กม.ผังเมือง-จัดระเบียบถนนไม่จริงจัง 'เมืองจักรยาน' จึงยังอยู่ในจุดเริ่มต้น

Read More »

นักปั่นร้องปิดฝาท่อตะแกรง

ภายหลังจากชาวจักรยานร่วมรณรงค์กว่า 1,500 คน ผ่านเว็บไซต์ www.change.org เรียกร้องให้ กทม. เอาจริงเราจังกับเรื่องที่อาจดูเหมือนเล็ก แต่แท้ที่จริงแล้วเป็นอันตรายมากที่สุดสำหรับนักปั่น

นนลนีย์ อึ้งวิวัฒน์กุล นักปั่นจักรยานตัวยงได้เขียนเรื่องราวความอันตรายที่เธอและเพื่อนชาวจักรยานของเธอต้องเผชิญทุกวันเพราะ “ฝาท่อตะแกรงที่ชำรุดหรือวางแนวเดียวกับล้อจักรยาน” สร้างเป็นเว็บเพจรณรงค์ www.change.org/manhole

Read More »

อีกก้าวใหญ่ไปสู่นโยบายชาติเรื่องเดินและจักรยาน

เมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม 2555 ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยได้ทำหนังสือถึงคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 (คจ.สช.) เพื่อเสนอให้ สช. ช่วยขับเคลื่อนไปยังรัฐบาลให้กำหนดเรื่องการเดินและการใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจำวันเป็นนโยบายระดับชาติ

Read More »

ผู้ใช้จักรยานร่วมสนับสนุนสหประชาชาติ รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ชาวกรุงเทพฯ ที่ใช้จักรยานกว่าหกร้อยคนขี่จักรยานจากสวนลุมพินีไปศูนย์ประชุมสหประชาชาติ แสดงการสนับสนุนองค์การสหประชาชาติรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และขอให้องค์การสหประชาชาติกระตุ้นให้รัฐบาลประเทศต่างๆ เอาการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานเป็นนโยบายสาธารณะและมาตรการสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Read More »