Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร (page 31)

ข่าวสาร

TCC 21 ปีมาแล้ว….

21 ปีที่แล้ว TCC สื่อสารกับสมาชิกฯผ่านจดหมายข่าว ...วันนี้เรามีเฟสบุ๊ค เว็บไซต์ ทวิตเตอร์ ฯลฯ

จดหมายข่าว...บนกระดาษโรเนียวจึงกลายเป็นตำนานการสื่อสาร แต่ยังคงชัดเจนในเป้าหมาย

Read More »

หน่วยงานราชการตอบรับมติสมัชชาสุขภาพเรื่อง เดิน-จักรยาน

หน่วยงานราชการตอบรับมติสมัชชาสุขภาพเรื่องเดิน-จักรยาน

เมื่อเวลา ๑๓:๓๐ – ๑๖:๐๐ น. ของวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่อาคารสุขภาพแห่งชาติ ภายในกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ได้มีการประชุมหารือระหว่างหน่วยงาน  เพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง “การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน” ที่ได้ผ่านการรับรองจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ดังที่เคยแจ้งให้ทราบมาก่อนหน้านี้แล้ว

Read More »

ผู้ว่าฯ กทม. ครับ ทำทางเท้าทางจักรยานแบบนี้สิครับ

ก่อนอื่นผมขอเกริ่นไว้ในช่วงแรกนี้สักสองสามเรื่อง เรื่องแรก คือ ทางเท้ากับทางจักรยานนี้จริงๆ แล้วเป็นของคู่กัน   เวลาจะวางแผนหรือกำหนดนโยบาย  หรือออกแบบ  หรือแม้กระทั่งเอามาใช้งานจริงๆ    
มันต้องทำไปพร้อมๆกัน ซึ่งในการนี้ต้องพิจารณาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ครบ อันหมายรวมไปถึงคนพิการ
คนสูงอายุ คนด้อยโอกาส เด็กเล็ก หาบเร่แผงลอย มอเตอร์ไซค์ ตำรวจ รวมทั้งตำรวจจราจร ฯลฯ

Read More »

ข่าว Walk to school

    เริ่มออกเดินเครื่องกันแล้วกับโครงการการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไป สู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย ซึ่งขับเคลื่อนโดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเชิญชวนโรงเรียนและน้องๆ ให้ส่งแนวคิดร่วม “กิจกรรม Walk to school : บ้านไม่ไกลเดินไปโรงเรียนกันเถอะ” ซึ่งต้องการช่วยส่งเสริมให้นักเรียนที่บ้านอยู่ไม่ไกลสามารถใช้วิธีเดินไป โรงเรียน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมออกกำลังกาย และสามารถเปลี่ยนวิธีคิด ทัศนคติ และเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการเดินทางในระยะสั้นๆ Read More »