Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร (page 21)

ข่าวสาร

ตลาดจักรยานรุ่งยอดขายโต20%

ผู้ค้าจักรยานเผยสัญญาณบวก ผู้บริโภคยอมรับ รู้จักมากขึ้น หวังส่งเสริมท่องเที่ยวในประเทศ ดันรายได้ปีนี้โต 20%

ผู้ค้าจักรยาน เผยสัญญาณบวก ผู้บริโภคยอมรับ รู้จักมากขึ้น คาดส่งผลดีในอนาคต หลังปี 2556มูลค่าตลาดรวม 5,000ล้านบาท ยอดขายโตต่อเนื่อง แต่ยังรอเวลาฟันธงตลาดรุ่งหรือไม่ ด้าน ททท. หวังส่งเสริมท่องเที่ยวในประเทศ ดันรายได้ปีนี้โต 20%

Read More »

TCC กับกิจกรรม 2 วัน 5 งาน (10-11 พ.ค.57)

TCC กับกิจกรรม 2 วัน 5 งาน  (10-11  พ.ค.57)   

1.  ประชุมพิจารณาคัดเลือกงานวิจัยเดิน-จักรยาน ปีนี้เน้นธีม "ความปลอดภัย" ของคนเดินเท้าและใช้จักรยาน นักวิจัยที่ผ่านรอบคัดเลือกมานำเสนอวิธีการให้ได้มาซึ่งงานวิจัยที่จะตอบโจทย์สังคมไทย (21 คน) วิชาการล้วนๆ

Read More »

สช.หารือชมรมฯ ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเรื่องเดิน-จักรยาน

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) พบว่า ในบรรดามติต่างๆ ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมาทั้งห้าสมัชชากว่า ๕๐ มตินั้น มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ มติ ๕.๑ เรื่อง “การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน” เป็นมติหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมกระบวนการของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประจำจังหวัดต่างๆ ให้ความสนใจแสดงความกระตือรือร้นที่จะนำไปปฏิบัติมากที่สุดมติหนึ่ง อีกทั้งยังมีองค์กรที่จะขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่องให้บรรลุผลในทางปฏิบัติ นั่นคือชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย 

Read More »

สช.หารือชมรมฯ ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเรื่องเดิน-จักรยาน

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) พบว่า ในบรรดามติต่างๆ ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมาทั้งห้าสมัชชากว่า ๕๐ มตินั้น มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ มติ ๕.๑ เรื่อง “การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน” เป็นมติหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมกระบวนการของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประจำจังหวัดต่างๆ ให้ความสนใจแสดงความกระตือรือร้นที่จะนำไปปฏิบัติมากที่สุดมติหนึ่ง อีกทั้งยังมีองค์กรที่จะขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่องให้บรรลุผลในทางปฏิบัติ นั่นคือชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย 

Read More »

สช.หารือชมรมฯ ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเรื่องเดิน-จักรยาน

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) พบว่า ในบรรดามติต่างๆ ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมาทั้งห้าสมัชชากว่า ๕๐ มตินั้น มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ มติ ๕.๑ เรื่อง “การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน” เป็นมติหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมกระบวนการของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประจำจังหวัดต่างๆ ให้ความสนใจแสดงความกระตือรือร้นที่จะนำไปปฏิบัติมากที่สุดมติหนึ่ง อีกทั้งยังมีองค์กรที่จะขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่องให้บรรลุผลในทางปฏิบัติ นั่นคือชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย 

Read More »

Bikesiness เปิดขุมทรัพย์ธุรกิจสองล้อ

Bikesiness เปิดขุมทรัพย์ธุรกิจสองล้อ

โดย : จีราวัฒน์ คงแก้ว

 

ใช้เวลาเพียง 3 ปี มูลค่าธุรกิจจักรยานขยับจาก 3 พันล้าน เป็นกว่า 5 พันล้าน โอกาสธุรกิจที่ไม่ใช่แค่กระแส แต่คือ Global Trend ที่มาแรงสุดๆ

 

Read More »

ประชุมเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดิน (ภาคเหนือตอนล่าง) ณ เทศบาลนครนครสวรรค์ (26 เมษายน 257)

 

ประชุมเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดินภาคเหนือตอนล่าง

Read More »

ชมรมฯ จัดระดมความเห็นต่อการปรับปรุงมาตรฐานอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

เพื่อขับเคลื่อนให้มีการปฏิบัติตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕) เรื่อง “การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อสนับสนุนการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน” ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติแล้วนั้น  ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย โดยโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย ก็ได้เริ่มประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตามที่ได้รายงานข่าวไปแล้ว

Read More »

ชมรมฯ เรียนรู้การสร้างเมืองจักรยานชัยนาท

หลังจากเทศบาลเมืองชัยนาทได้เปิดตัว “เมืองจักรยานชัยนาท” ไปเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ดังปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนต่างๆ ไปแล้วนั้น  คณะของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพสุพรรณบุรี และโครงการต้นแบบชุมชนจักรยานเมื

Read More »