Home / ข่าวและกิจกรรม (page 30)

ข่าวและกิจกรรม

“การจัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยาน เพื่อสร้างเสริมเมืองน่าอยู่” จังหวัดลำปาง วันที่ 7-9 พ.ย.56

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยาน เพื่อสร้างเสริมเมืองน่าอยู่”
วันที่ 7-9 พ.ย. 56
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 4 อาคารกองช่าง-กองคลัง เทศบาลนครลำปาง

 

Read More »

ชมรมฯ จัดขี่จักรยานรณรงค์ “ปั่นต้านโกง”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556 ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย มูลนิธิโอกาส และชุมชนในกรุงเทพมหานคร ร่วมกันจัดกิจกรรมชวนผู้ใช้จักรยานมา “ปั่นต้านโกง” โดยเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรม"เดิน วิ่ง ปั่น ต้านโกง" ที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้จัดรวมพลังประชาชนครั้งสำคัญมาประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการ "โกง"  ด้วยการเดิน วิ่ง และขี่จักรยานในบริเวณใจกลางกรุงเทพมหานคร

Read More »

ชมรมหารือกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการต่อเนื่องในการเข้าพบหารือกับหัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆ ที่มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ ระบุให้ดำเนินงานส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับมตินี้เป็นการเฉพาะและหารือถึงการดำเนินงานในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบเรื่องนี้แล้วเมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๖ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินงาน

Read More »

สารจากนายกเทศมนตรีนครลอนดอนเรื่องความปลอดภัยของการใช้จักรยาน

หมายเหตุ: ตามที่ London Cycling Campaign (LCC) ได้ขอร้องให้ผู้ใช้จักรยานช่วยกันส่งอีเมลเรียกร้องนายบอริส จอห์นสัน นายกเทศมนตรีนครลอนดอน ให้ดำเนินการปรับปรุงความปลอดภัยของซูเปอร์ไฮเวย์จักรยานหมายเลข 2 ในทันที หลังจากมีผู้ใช้จักรยานเสียชีวิตติดๆ กันห้าคนในเวลาเพียงเก้าวัน (ดู Facebook: Thailand Cycling Club) ศ.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยได้ส่งอีเมลร่วมเรียกร้องด้วยและ ได้รับอีเมลตอบกลับมาดังข้างล่างนี้  ชมรมฯจึงขอนำมาลงเผยแพร่เพื่อรับทราบข้อมูลและความเห็นจากผู้บริหารนคร ลอนดอนในเรื่องความปลอดภัยของการใช้จักรยานในลอนดอนด

Read More »

ทางเดินเท้าแห่งอนาคต

ทางเดินเท้าแห่งอนาคต

    ชาวนิวซีแลนด์ที่อาศัยอยู่ในย่านชนบทของอังกฤษ ได้พัฒนาวิธีการใหม่สำหรับสร้างทางเดินเท้า ซึ่งจะสามารถเก็บแสงในเวลากลางวันเอาไว้ เพื่อปล่อยออกมาในเวลากลางคืน ทดแทนการติดตั้งเสาไฟถนนตามสถานที่ต่างๆ

Read More »

ชวนเด็กไทยคิด “ชีวิตติดเดิน”

หลังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มนุษย์ใช้ “มือ” มากกว่าเท้า ในการดำเนินชีวิต พวกเขาสั่งการทุกอย่างโดยไม่ต้องเดินให้เหนื่อยกาย ทั้งๆที่ความจริงแล้ว การเดินมีประโยชน์ต่อสุขภาพมาก เพราะหากเดิน 10,000 ก้าวต่อวัน นาน 12 สัปดาห์จะช่วยลดความดันโลหิตได้ และเมื่อเดินเร็ว 1 ชั่วโมงต่อวัน นาน 3 เดือน ก็สามารถลดน้ำหนักได้เช่นกัน

Read More »

ชมรมฯ เข้าพบอธิบดีกรมโยธาธิการฯ และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

       หลังจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้เห็นชอบกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่องระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน และให้นำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไปแล้ว   ทีมงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ได้มีการหารือกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยถึงการขับเคลื่อนมติดังกล่าว และแนวทางหนึ่งที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันคือ การเข้าพบทำความเข้าใจเกี่ยวกับมตินี้กับหัวหน้าหน่วยงานราชการที่มติระบุให้ดำเนินงานส่งเสริมการเดินและการใช้จักรย

Read More »

บันทึกเหตุการณ์ประเด็นประวัติศาสตร์เรื่องเดินและจักรยาน ผ่านของ ครม.

บันทึกเหตุการณ์  การพัฒนาและผลักดันประเด็นประวัติศาสตร์ของเรื่องการเดินและจักรยาน เข้าสู่การพิจารณาของ
ครม.(ผ่านช่องทางสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ)

มีนาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2555 : ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย(ทีซีซี) ได้วิจัย ศึกษา สำรวจ รวบรวมข้อมูล ลงพื้นที่ ทำประชาคม รณรงค์ สร้างเครือข่าย ฯลฯ เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นนโยบายสาธารณะว่าด้วยเรื่องเดินและจักรยาน

Read More »