Home / ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

ระดมผู้เชี่ยวชาญช่วยเสริมพลังเมืองที่อยากเป็นมิตรกับการเดินและจักรยาน

ผู้เชี่ยวชาญ ทีมงานติดตาม และกรรมการ-เจ้าหน้าที่ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ที่เข้าร่วมประชุ …

Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 5 ชุมชนที่เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน

สถาบันการเดินและการจักรยานไทย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และสสส. จับมือกับองค์กรภาคีหน่วยงา …

Read More »

สสส. และ ชมรมฯ ปลุกกระแสการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวัน ตอบโจทย์ยุคสมัยการพัฒนาตามหลัก SDGs

สสส. และ ชมรมฯ ปลุกกระแสการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวัน ตอบโจทย์ยุคสมัยการพัฒนาตามหลัก S …

Read More »

การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานถูกบรรจุในแผนพัฒนาประเทศเป็นครั้งแรก

การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานถูกบรรจุในแผนพัฒนาประเทศเป็นครั้งแรก ในราชกิจจานุเบกษา (หนังสือที่ …

Read More »