Home / ข่าวและกิจกรรม (page 5)

ข่าวและกิจกรรม

ECF กล่าวว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตบนถนนที่ไม่ลดลงแสดงว่าเทคโนโลยีความปลอดภัยของยานพาหนะควรให้ความสำคัญมากที่สุดกับผู้ใช้จักรยานและคนเดินเท้า

ECF กล่าวว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตบนถนนที่ไม่ลดลงแสดงว่าเทคโนโลยีความปลอดภัยของยานพาหนะควรให้ความสำคัญมากที่สุดกับผู้ใช้จักรยานและคนเดินเท้า

 

Read More »

ศาลเชียงใหม่นัดอ่านคำพิพากษาคดีคนเมาขับรถชนนักจักรยานเสียชีวิตสามคนในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม

ศาลเชียงใหม่นัดอ่านคำพิพากษาคดีคนเมาขับรถชนนักจักรยานเสียชีวิตสามคนในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม

 

 

Read More »

ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ไทเป สร้างเมืองจักรยานได้อย่างไร

สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร สสส. และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจากกรุงไทเป

ประเทศไต้หวัน มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนรู้ที่ได้จากการดำเนินงานเรื่องเมืองจักรยานจนประสบความสำเร็จ ทำได้อย่างไร 

ในหัวข้อ : เมืองจักรยาน สร้างได้ โดย Commissioner of Public Works Department, Taipei City Government

จัดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ดินแดง 

Read More »

การประชุมจักรยานโลกครั้งใหญ่ที่สุดตามมาทันทีด้วยงานแสดงจักรยานที่ใหญ่ที่สุดในโลก

การประชุมจักรยานโลกครั้งใหญ่ที่สุดตามมาทันทีด้วยงานแสดงจักรยานที่ใหญ่ที่สุดในโลก


                                    

 

Read More »