Home / ข่าวและกิจกรรม (page 20)

ข่าวและกิจกรรม

กทม. ประกาศจะทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองปลอดรถในปี 2572

สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้จัดการเสวนาขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ที่ผ่านมาในหัวข้อ “ถึงเวลากรุงเทพฯ ...ลดรถ เพื่อคน...เพื่อโลก” โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Bangkok Car Free Day 2014 เพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้เป็น “มหานครที่มีการขนส่งอย่างยั่งยืน”  

Read More »

การประชุมจักรยานใหญ่ที่สุดในโลกเปิดรับเอกสารเสนอตัวไปร่วมงานแล้ว

 

VELO-CITY การประชุมประจำปีเกี่ยวกับการใช้จักรยานที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ผู้ทำงานส่งเสริมการใช้จักรยานต่างรอคอย ครั้งต่อไปในปี 2015 จะจัดขึ้นในวันที่ 2-5 มิถุนายน ที่เมืองนองต์ส ประเทศฝรั่งเศส ด้วยความร่วมมือระหว่างสหพันธ์ผู้ใช้จักรยานยุโรป (ECF) กับเทศบาลเมืองนองต์ส และศูนย์จัดงานเมืองนองต์ส

Read More »

สช. ชวนเชิญส่งผลงานวิชาการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ 9 ปี

ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการ 9 ปี สช. 

"ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย" 

Read More »

โครงการผลักดันการเดินฯ ร่วมงานประกวด Application สร้างเสริมสุขภาพ ของ สสส.

          Hac market สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบัน Change Fusionและ บริษัท กูเกิล ประเทศไทย จำกัด จัดโครงการประกวดแอพพลิเคชั่นสร้างเสริมสุขภาพบนโทรศัพท์มือถือ Health App Challenge (HAC) ครั้งที่ 2 ขึ้น

Read More »

เยี่ยมเยียนภาคีชุมชนจักรยาน: สุพรรณบุรี อ่างทอง และหารือแนวทางพัฒนาชุมชนจักรยานที่อยุธยา

ตามที่ชมรมจักรยานฯ TCC ได้สนับสนุนองค์กรในท้องถิ่นต่างๆส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ด้วยการสนับสนุนชุมชนให้เป็น “ชุมชนจักรยาน” ภายใต้โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย และ “โครงการชุมชนจักรยาน ชุมชนสุขภาวะ” ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ โดยมีชุมชนทั่วประเทศได้รับการสนับสนุนไปแล้วมากกว่า ๑๐๐ ชุมชน และผู้ดำเนินโครงการย่อยเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล

Read More »

TCC ร่วมประชุมกับคณะกรรการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

14 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา TCC ได้รับเชิญจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  กรมป้องกันและบรรเทา

Read More »

ชมรมฯ หนุนเครือข่ายขอนแก่นจัดงานจักรยาน

 

          เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา เครือข่ายชมรมจักรยาน จ.ขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากเครือเนชั่นให้จัดงาน “คนข่าวเนชั่นชวนปั่น” ขึ้นที่ลานข้าวเหนียว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

Read More »