Home / ข่าวและกิจกรรม (page 19)

ข่าวและกิจกรรม

การพัฒนาหลักสูตรการเดินและการใช้จักรยานในโรงเรียนก้าวหน้าไปอีกสองก้าว

ตามที่เราได้รายงานไปก่อนหน้านี้แล้วว่า ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยได้จัดทำ “โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการความรู้และทักษะการเดินและการใช้จักรยานในสถานศึกษา” ขึ้น เพื่อพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวนำไปเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการให้นำไปใช้ในสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ  และพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรมในการพัฒนาสถานศึกษาที่ชูประเด็นการเดินและการใช้จักรยาน  โดยได้เริ่มดำเนินการขั้นตอนที่ ๑ ด้วยการจัดการประชุมวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมและทำแนวทางการจัดทำหลักสูตรดังกล่าวไปเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่สำนักงานชมรมฯ แล้วนั้น (ดูข่าวที่ http://w

Read More »

คมส.ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดระบบและโครงสร้างสำหรับการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

การทำงานส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันก้าวหน้าไปอีกก้าว เมื่อคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ได้ใช้อำนาจตามคำสั่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๑/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดระบบและโครงสร้างสำหรับการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันขึ้น ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา โดยมีอำนาจหน้าที่ในการวางแผนขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ.

Read More »

อาสาซ่อม อาสาสอน ครั้งที่ ๑๐ หมู่บ้านอารียา ลาดปลาเค้า

จากชุมชนย่านพุทธบูชา เขตทุ่งครุ ทางใต้ของกรุงเทพฯ  “อาสาซ่อม อาสาสอน” ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ ตุลาคมย้อนกลับไปทางเหนือของกรุงเทพฯ ที่หมู่บ้านอารียาเมทโทร ติดวัดลาดปลาเค้า แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นหมู่บ้านจัดสรรเอกชนขนาดใหญ่  

Read More »

ชมรมฯ เดินหน้าต่อ หารือกรมป่าไม้ ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาทางเท้าทางจักรยาน

 

ชมรมฯ เดินหน้าต่อ หารือกรมป่าไม้ ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาทางเท้าทางจักรยาน

Read More »