Home / ข่าวและกิจกรรม (page 28)

ข่าวและกิจกรรม

ประชุมส่งเสริม เดิน-ปั่นจักรยาน ขายไอเดีย ออกแบบชุมชนจักรยาน

สสส.-ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพฯ จัดประชุมวิชาการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 ชู “ปฏิบัติได้-ปฏิบัติจริง” โชว์งานวิจัยพลังขับเคลื่อนสู่นโยบายชาติ ขายไอเดียออกแบบชุมชนจักรยาน พร้อมมอบรางวัลเด็กแห่งปี เด็กน้อยหัวใจจิตอาสาให้ “น้องอิ่ม”

Read More »

ชมรมฯ ร่วมโครงการประกวดหนังสั้น “ชีวิตติดเดิน”

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้จัดโครงการประกวดหนังสั้นในหัวข้อ “ชีวิตติดเดิน” ขึ้น กระตุ้นให้เยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ คิดค้น ออกแบบ และผลิตสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยนี้โดยมีกลุ่มวิชาชีพด้านสื่อเป็นพี่เลี้ยง เพื่อนำไปรณรงค์สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการเดินในชีวิตประจำวัน  โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างแผนงานฯ กับโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย, บริษัท โพลี เทเลคอม จำกัด(PSI), สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์แห่งประเทศไทย

Read More »

ชวนสร้างเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดิน

TCC เชิญชวนชมรม กลุ่ม สมาคม และผู้ที่สนใจ “ร่วมมือ รวมพลัง สร้างเครือข่าย ผู้ใช้จักรยานและรักการเดิน ประจำจังหวัด”

ข้อเสนอโครงการฯ ประกอบด้วยหัวข้อหลักๆ ดังนี้

Read More »

ชมรมฯ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

         การคมนาคมขนส่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของมนุษย์ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน ในสัดส่วนที่สูง คิดเป็นร้อยละ 13, 27 และ 50 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของมนุษย์ ทั่วโลก ในประเทศไทย และในกรุงเทพฯ ตามลำดับ  และในภาคคมนาคมขนส่งนี้ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจากรถยนต์ในสัดส่วนมากที่สุด โดยไทยมีรถยนต์ 28,484,829 คันในปี 2553 ใช้น้ำมันรวม 66,968,781 ล้านตัน คิดเป็นการปล่อยก๊าซ CO21,212,165 ตันต่อปี Read More »

ชมรมฯ ร่วมสำรวจเส้นทางจักรยานที่เมืองกาญจนบุรี

         จากการที่ได้ไปทำงานฟื้นฟูย่านปากแพรก อันเป็นชุมชนเก่าของเมืองกาญจนบุรี สถาบันอาศรมศิลป์จึงได้ริเริ่ม “โครงการจักรยานจังหวัดกาญจนบุรี” ขึ้น ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานในตัวเมืองกาญจนบุรี การปรึกษากับชมรมจักรยานจังหวัดกาญจนบุรีทำให้ได้แนวคิดเบื้องต้นว่าควรมีการจัดทำเส้นทางจักรยานขึ้น และชมรมกาญจนบุรีฯ ได้เสนอเส้นทาง 2 เส้นมาให้พิจารณาคือเส้นทาง “ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต เรื่องเล่าริมน้ำ” ในเมืองและฝั่งตรงข้ามแม่น้ำ กับเส้นทาง “ธ

Read More »

โครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทอยู่หัว ๘๔ พรรษา การสัมมนากลางโครงการ

          ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมออกบูธการสัมมนากลางโครงการ โครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทอยู่หัว ๘๔ พรรษา ในหัวข้อเรื่อง พี่น้องพบกัน...สานสัมพันธ์เทศบาลคาร์บอนต่ำ ๕ ภูมิภาค  “แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง...เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำฯ”วันที่ Read More »

ECF ประสานงานชมรมฯ ร่วมก่อตั้งพันธมิตรจักรยานโลก

          จากที่ได้รายงานข่าวไปก่อนหน้านี้ว่า ในการประชุม Velo-city 2013 ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อเดือนมิถุนายน 2556 ที่ผ่านว่า จากการที่ประสบความสำเร็จมาแล้วระดับทวีปในยุโรป สหพันธ์ผู้ใช้จักรยานยุโรป (European Cyclists’ Federation – ECF) ได้เล็งเห็นว่า ขั้นต่อไปเพื่อให้การผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเดินและการใช้จักรยานที่เกี่ยวข้องกันอ

Read More »

ชมรมฯ ช่วยประสานงานกลุ่มนักธุรกิจและ กทม. มอบจักรยานให้ชุมชนและโรงเรียน

ในช่วงปีใหม่ 2557 ที่ผ่านมา กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจย่านสาธร นำโดย TCC Land Company Limited (ไม่มีความเกี่ยวข้องในด้านธุรกิจกับ TCC – Thailand Cycling Club) ได้ร่วมกันจัดโครงการ “GIVE GREEN CBD" เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นถึงคุณค่าของพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการระดมเงินบริจาคนำไปซื้อจักรยานมอบให้ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีบริษัทเข้าร่วม 76ราย ได้เงินบริจาคถึง 500,000บาท

Read More »

ทริปสะอาดครั้งที่ 13 ยลภูผา ท้าสายลม ชมสายหมอกที่ช่องเย็น

         ช่องเย็น เป็นบริเวณ ที่ราบหน้าผา ที่ตั้งอยู่ระหว่างช่องเขาทั้งทางทิศตะวันออกและตะวันตก โดยด้านทิศตะวันตก เป็นลมหนาวที่พัดมาจากช่องเขาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ด้านทิศตะวันออกเป็นลมหนาวที่พัดมาจากช่องเขาในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ทำให้บริเวณช่องเย็นนอกจากจะมีอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีแล้ว ยังมีลมพัดผ่านค่อนข้างแรง เต็มไปด้วยทะเลหมอก ที่ปกคลุมอยู่เสมอทุกฤดูกาล มีวิวทิวทัศน์ที่งดงามและบรรยากาศที่อยากให้มาสัมผัส  เป็นจุดที่ดูพระอาทิตย์ตกได้อย่างสวยงาม สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าดิบเขาและอากาศชื้นทั้งปี มีกล้วยไม้หายากหลายชนิด เ

Read More »