Home / ข่าวและกิจกรรม (page 26)

ข่าวและกิจกรรม

สช.หารือชมรมฯ ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเรื่องเดิน-จักรยาน

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) พบว่า ในบรรดามติต่างๆ ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมาทั้งห้าสมัชชากว่า ๕๐ มตินั้น มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ มติ ๕.๑ เรื่อง “การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน” เป็นมติหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมกระบวนการของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประจำจังหวัดต่างๆ ให้ความสนใจแสดงความกระตือรือร้นที่จะนำไปปฏิบัติมากที่สุดมติหนึ่ง อีกทั้งยังมีองค์กรที่จะขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่องให้บรรลุผลในทางปฏิบัติ นั่นคือชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย 

Read More »

Bikesiness เปิดขุมทรัพย์ธุรกิจสองล้อ

Bikesiness เปิดขุมทรัพย์ธุรกิจสองล้อ

โดย : จีราวัฒน์ คงแก้ว

 

ใช้เวลาเพียง 3 ปี มูลค่าธุรกิจจักรยานขยับจาก 3 พันล้าน เป็นกว่า 5 พันล้าน โอกาสธุรกิจที่ไม่ใช่แค่กระแส แต่คือ Global Trend ที่มาแรงสุดๆ

 

Read More »

ประชุมเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดิน (ภาคเหนือตอนล่าง) ณ เทศบาลนครนครสวรรค์ (26 เมษายน 257)

 

ประชุมเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดินภาคเหนือตอนล่าง

Read More »

ชมรมฯ จัดระดมความเห็นต่อการปรับปรุงมาตรฐานอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

เพื่อขับเคลื่อนให้มีการปฏิบัติตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕) เรื่อง “การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อสนับสนุนการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน” ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติแล้วนั้น  ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย โดยโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย ก็ได้เริ่มประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตามที่ได้รายงานข่าวไปแล้ว

Read More »

ชมรมฯ เรียนรู้การสร้างเมืองจักรยานชัยนาท

หลังจากเทศบาลเมืองชัยนาทได้เปิดตัว “เมืองจักรยานชัยนาท” ไปเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ดังปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนต่างๆ ไปแล้วนั้น  คณะของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพสุพรรณบุรี และโครงการต้นแบบชุมชนจักรยานเมื

Read More »

ชมรมฯ จับมือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเพิ่มความปลอดภัยบนถนน

ท่านรู้จัก ๑๖๖๙ หรือไม่?  ท่านที่เคยใช้บริการมาแล้วคงรู้ว่าคืออะไร  แต่หลายท่านก็ยังไม่ทราบ

๑๖๖๙ เป็นหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินสายด่วนสำหรับขอความช่วยเหลือเมื่อมีการเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือพบอุบัติเหตุ สามารถโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือได้ตลอด ๒๔ชั่วโมง  การขอความช่วยเหลือจะเข้าไปที่ศูนย์รับของแต่ละจังหวัด ซึ่งมีทุกจังหวัดๆ ละ ๑ แห่ง จะมีหน่วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินไปถึงที่เกิดเหตุภายใน ๑๐นาที

Read More »

ECF เรียกร้องให้ยุโรปนำเทคโนโลยีใหม่มาทำให้การใช้จักรยานปลอดภัยมากขึ้น

สหภาพยุโรปก็เช่นเดียวกับญี่ปุ่นที่มีสถิติความปลอดภัยทางถนนค่อนข้างดี และโดยรวมแล้ว จำนวนเหตุอันตรายและผู้ประสบอันตรายที่น้อยอยู่แล้วก็ลดลงเรื่อยๆ แต่เขาก็ยังไม่พอใจ พยายามหาทางลดลงอีก  ท่านที่ไปร่วมการประชุมความปลอดภัยทางถนนระดับชาติของไทย ครั้งที่ 11 เมื่อปลายปี 2556 ที่ผ่านมา อาจได้ฟังศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งบรรยายให้ฟังว่า รัฐบาลของเขาตั้งเป้าจะพยายามลดเหตุอันตรายทางถนนให้เป็นศูนย์!!!

Read More »

UN-Habitat กับ ECF ลงนามข้อตกลงส่งเสริมการใช้จักรยานทั่วโลก

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ดร.โจน คลอส ผู้อำนวยการองค์การ UN-Habitat  และนายมานเฟรด นอยน์ ประธานสหพันธ์ผู้ใช้จักรยานยุโรป (ECF) ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วย “การส่งเสริมการใช้จักรยานในฐานะที่เป็นวิธีการขนส่งที่ยั่งยืน” ใน World Urban Forum ที่เมืองเมเดลยิน ประเทศโคลัมเบีย

Read More »