Home / ข่าวและกิจกรรม (page 24)

ข่าวและกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ”ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับอุปกรณ์ขนจักรยานติดรถยนต์” (Bicycle rack)

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โครงการฯได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับอุปกรณ์ขนจักรยานติดรถยนต์ (Bicycle Rack) " โดยมีการนำเสนอข้อมูลที่ทบทวนต่อประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการสำรวจความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ขนจักรยาน ณ ห้องพนมเวช ชั้น 3 โรงแรมมิโด ส่วนผลจะออกมาเป็นอย่างไร รอฟังการสรุปประเด็นจากการประชุมได้เร็วๆนี้ 

Read More »

อาสาซ่อม อาสาสอน ครั้งที่ 5 ชุมชนสระแก้ว เขตราชเทวี

โครงการ "อาสาซ่อม อาสาสอน"(ดูรายละเอียดที่ http://www.thaicyclingclub.org/article/detail/2054) ของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (TCC) เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา พาเราไปที่ชุมชนสระแก้ว เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มาครับ  

Read More »

การประชุมเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดินประจำจังหวัด (ภาคใต้ตอนล่าง) วันอาทิตย์ 22 มิ.ย.57 ณ ห้องฟลอเรนท์ สยามนครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

แวะเวียนมาอีกครั้ง...การจัดประชุมเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดินประจำจังหวัด ครั้งที่ 9 ภาคใต้ตอนล่าง

วัน-เวลา-สถานที่: วันอาทิตย์ที่ 22 มิ.ย.57 เวลา 9.30 - 14.30 น. ณ ห้องฟลอเรนท์ สยามนครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

Read More »

ชมรมฯ ร่วมสัมมนาการพัฒนาโครงข่ายทางจักรยานในเขตทางพิเศษ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดการสัมมนารับฟังความเห็น “โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายถนนสำหรับรถจักรยานในเขตทางพิเศษ” ครั้งที่ 2ขึ้นที่โรงแรมเอส ซี ปาร์ค เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โดยครั้งที่ 1จัดไปเมื่อเดือนพฤษภาคม และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาทั้งสองครั้ง

Read More »

สรุปการประชุมเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดินประจำจังหวัด (ภาคใต้ตอนบน) วันที่ 31 พ.ค.57 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย รวมกับ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ เทศบาล-องค์กรปกครองท้องถิ่น กลุ่ม-ชมรมจักรยาน สภาทนายความประจำจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขนส่งจังหวัด สมัชชาสุขภาพและสาธารณสุขจังหวัด สถาบันการศึกษา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Read More »

การเดินการใช้จักรยานเป็นหนึ่งในมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่กำลังเร่งขับเคลื่อนให้เป็นจริง

เพื่อให้การดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต่างๆ เกิดความคืบหน้าและมีประสิทธิผลประสบความสำเร็จมากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) จึงได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีโดยมีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ มติ ๕.๑ “การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน” เป็นหนึ่งในห้ามติสมัชชาสุขภาพฯ ที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนั้น

Read More »

การประชุมเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดินประจำจังหวัด (ภาคใต้ตอนบน) วันเสาร์ที่ 31 พ.ค.57 ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จ.สุราษฎร์ธานี

การประชุมเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดินประจำจังหวัด ครั้งที่ 8 (ภาคใต้ตอนบน) วันเสาร์ที่ 31 พ.ค.57 ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จ.สุราษฎร์ธานี 

Read More »

สองล้อ พาท่องโลก

กระแสจักรยานสองล้อปีนี้ อาจไม่เพียงเป็นแค่แฟชั่น เมื่อใครๆก็ชวนกันขี่จักรยาน มีกิจกรรมเที่ยวไปกับนักปั่น ชมเมือง เพลินธรรมชาติ หรือรณรงค์รักษ์โลก ประหยัดพลังงาน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ออกกำลังกาย ฯลฯ คนขี่ก็สนุก คนจัดก็พอใจ คนขายจักรยาน ขายเสื้อผ้า อุปกรณ์ เพื่อกิจกรรมสองล้อพาท่องโลกล้วนได้ประโยชน์จากรถสองล้อไร้น้ำมันคันเล็กๆมากโข

Read More »