Home / ข่าวและกิจกรรม (page 42)

ข่าวและกิจกรรม

ประกาศทุนวิจัยด้านการเดินและการใช้จักรยาน

โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย
ประกาศทุนวิจัยสำหรับการเดินและจักรยาน ประจำปี 2556

จุดประสงค์: หาข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการเดิน และ/หรือ การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของชุมชน ทั้งในเขตเมืองและชนบท เพื่อใช้ในการผลักดันนโยบายสาธารณะของประเทศไทย

Read More »

การจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 18- 20 ธันวาคม 2555 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ปีนี้มีแนวคิดสำคัญคือ “ทุกนโยบาย ห่วงใยสุขภาพ”

การจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 18- 20 ธันวาคม 2555 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ปีนี้มีแนวคิดสำคัญคือ “ทุกนโยบาย ห่วงใยสุขภาพ”

มาจับตาประเด็น "การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จัรกยานในชีวิตประจำวัน" ที่ชมรมฯ เสนอกันว่าจะได้รับการผลักดันข้อเสนอสู่การปฏิบัติฯ หรือไม่ อย่างไร ต้องติดตาม 

Read More »

ชุมชนท่าช้าง จัดกิจกรรม bike to school

ทต.เขาพระ และชุมชนจักรยานบ้านท่าช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จัดกิจกรรม Bike to school ชวนน้องปั่นจักรยานไปโรงเรียน
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในเขตเทศบาลที่บ้านไม่ไกลเดินทางไปโรงเรียนด้วยจักรยาน เป็นอีกกิจกรรมที่ชุมชน โรงเรียนสามารถช่วยลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (ลดโลกร้อน) ได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง (ไม่เปลืองค่าน้ำมันรถ) เด็กๆได้มีกิจกรรมทางกาย ออกกำลังกายได้แม้ไม่ใช่วิชาพละศึกษษ

Read More »

งานเปิดตัวกลุ่มผู้ใช้จักรยานชุมชนศาลเจ้าแม่ ต.เขาพนม อ.เขาพนม

ชุมชนศาลเจ้าแม่และชุมชนใกล้เคียง (จำนวน 7 ชุมชน) รวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมปิดตัว"กลุ่มผู้ใช้จักรยานชุมชนศาลเจ้าแม่เทศบาลตำบลเขาพนม" 

โดยความร่วมมือระหว่างทต.เขาพนม อำเภอเขาพนม จ.กระบี่ กิจกรรมเปิดตัวในวันนี้เพื่อการณรงค์ กระตุ้น สร้างแรงกดดันทางสังคมภายในชุมชนให้ชาวชุมชน เยาวชน หันมาเดินทางด้วยไปไหนมาไหน ในระยะใกล้ๆด้วยจักรยาน

Read More »

วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวา 55

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิญร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธ้นวา 55 ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ้นต์เตอร์ อิมแพคเมืองทองธานี นนทบุรี

กำหนดการ

08:00 น. ลงทะเบียนเข้างาน

09:00 น. เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพร และร่วมกิจกรรมทำเมืองไทยให้เขียวสดใสถวายพ่อหลวง

10:00 น. เวทีเสวนาเพื่อสร้างสรรค์คนไทยหัวใจเขียว "ร่วมเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่อนาคตเมืองไทย น้ำใส ไร้มลพิษ"

13:30 น. พิธีเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวัน ทสม.แห่งชาติ

Read More »

รวมพล คนเดิน ปั่น 13 ธันวาคม 2555

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2555 (คจ.สช.) และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแหงประเทศไทย ขอเชิญร่วมกิจกรรม "เดินปั่น สานฝันนโยบาย" ในวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ณ ลานน้ำพุ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรมน่าสนใจภายในงานนี้

Read More »

พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ Bike to school

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ Bike to school : ขี่จักรยานไปโรงเรียนกันเถอะ (รอบสุดท้าย) เริ่มเวลา 13:00-16:00 น. ณ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ติดตามรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกที่นี่ www.thaicyclingclub.org เร็วๆนี้

Read More »

TCC ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับ DASTA

การประชุมกลุ่มย่อย: หาแนวทางร่วมกันเพื่อผลักดันให้เมืองพัทยา-พื้นที่พิเศษ เดินและใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและในชีวิตประจำวัน 

กิจกรรมภายใต้โครงการการจัดการความรู้ และรณรงค์การขี่จักรยาน เพื่อส่งเสริมพัทยาให้เป็นเมืองน่าอยู่และแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภาพกิจกรรมhttp://www.thaicyclingclub.org/multimedia/album/detail/1450

Read More »

TCC ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดนิทรรศการ “เมืองถีบ” งานจุฬาฯวิชาการ 2555

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีนิทรรศการ "เมืองถีบ" โดยนิทรรศการจะประกอบด้วยภาพถ่าย บทสัมภาษณ์ และการแสดงแกลอรี่ของ "จักรยาน" ของผู้มีชื่อเสียง คนที่ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน จำนวน 21 ท่าน หนึ่งในนั้น คือ อ.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

Read More »