Home / ข้อมูลความรู้

ข้อมูลความรู้

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งผู้โดยสาร

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งผู้โดยสาร เรามีวิธีเดินทางขนส่งคนให้เลือกหลายแบบ แต่การเลือกใ …

Read More »

แผ่นพับกฎหมายจักรยาน 3 ภาษาไทย อังกฤษ พม่า

กฎหมายจักรยานมีมานานแล้ว 100 กว่าปีเลยทีเดียว แต่หลายคนอาจไม่รู้ เพราะการปั่นจักรยานเป็นอะไรที่เพิ่ง …

Read More »

การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานถูกบรรจุในแผนพัฒนาประเทศเป็นครั้งแรก

การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานถูกบรรจุในแผนพัฒนาประเทศเป็นครั้งแรก ในราชกิจจานุเบกษา (หนังสือที่ …

Read More »

เปิดรับบทคัดย่อเดิน จักรยาน นำเสนองานประชุม BIKE AND WALK FORUM 2017

เปิดรับบทตัดย่อ เรื่องเดิน จักรยาน จากนักวิชาการ นักวิจัยและบุคคลทั่วไป  เพื่อนำเสนอในเวทีการประชุม …

Read More »

การเปิดรับบทคัดย่อและผลงานวิจัยด้านการเดินและจักรยาน Thailand Bike and Walk Forum ครั้งที่ 5

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และสสส. จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย เดิน จักรยาน มาอย่างต่อ …

Read More »

บทความทางวิชาการ Bike and Walk Forum ครั้งที่ 4 : Bike & Walk for ALL

บทความทางวิชาการ Bike and Walk Forum ครั้งที่ 4 : Bike & Walk for ALL ซึ่งมีนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ส่งบทความเข้าร่วมงานวิชาการครั้งนี้ เป็นจำนวน 15 บทความ ซึ่งคณะกรรมการได้แบ่งงานวิจัยออกเป็น 6 กลุ่ม

Read More »

มาใช้จักรยานกันดีกว่า

"มาใช้จักรยานกันดีกว่า" ถ้าเอาคำพูดข้างต้นนี้ไปชวนใครก็ตามโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ คนถามอาจจะถูกมองด้วยสายตาแปลกๆ หรือถูกกล่าวหาว่าเฉยหรือล้าสมัยไปเลยก็ได้ เพราะค่านิยมของสังคมทำให้หลายคนคิดไปอย่างนั้น

แต่มีอีกหลายคนที่คิดไปในทางตรงกันข้าม เขาเหล่านั้นคิดว่าจักรยานนี้ดี มีประโยชน์และเท่ด้วย

 

 

Read More »

ใช้จักรยานอย่างไรให้ปลอดภัย

หลายคนอาจไม่เชื่อว่าการใช้จักรยานให้ปลอดภัยบนถนนเมืองไทย แม้กระทั้งบนถนนในกรุงเทพฯ นั้นทำได้ สมาชิกชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทำได้จริง บางคนใช้จักรยานไปทำงานทุกวัน ทำมานานนับสิบปีแล้วด้วยซ้ำสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงที่จะใช้จักรยานให้ปลอดภัยมี 4 ข้อใหญ่ ดังนี้

 

Read More »