Home / ข้อมูลความรู้ / ข้อมูลความรู้ (page 2)

ข้อมูลความรู้

รายงานการประชุมโต๊ะกลมระดมความคิดเห็น “เมาแล้วปั่น :- ควรแก้กฎหมายหรือไม่ อย่างไร”

รายงานการประชุมโต๊ะกลมระดมความคิดเห็น "เมาแล้วปั่น :- ควรแก้กฎหมายหรือไม่ อย่างไร"

 

รายงานการประชุมโต๊ะกลมระดมความคิดเห็น "เมาแล้วปั่น :- ควรแก้กฎหมายหรือไม่ อย่างไร" วันที่ 20 ตุลาคม 2558 ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

สามารถดาวน์โหลดตามไฟล์แนบด้านล่าง

หมายเหตุ : เป็นการรวบรวมความคิดเห็นจากที่ประชุม ไม่ใช่ความคิดเห็นของชมรมฯ

Read More »

เมาแล้วปั่น ในกม.ต่างประเทศ

เมาแล้วปั่น ในกม.ต่างประเทศ

ข้อมูลทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการขี่จักรยานขณะเมาสุราในต่างประเทศ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง

 

Read More »

สรุปประเด็นน่าสนใจจากการประชุม เดิน-จักรยาน ครั้งที่ 1

ข้อค้นพบที่น่าสนใจ จากการประชุม ‘เดิน-จักรยาน’ ครั้งที่หนึ่ง

           จากการที่ TCC ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการว่าด้วยการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 1 หรือ 1st Thai Bike and Walk Forum เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 56 มีประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างหลากหลาย ซึ่งเราได้สรุปค้นพบที่น่าสนใจ

 

Read More »

ชนิดของทางจักรยาน

ชนิดของทางจักรยาน

ในประเทศออสเตรเลียได้แบ่งทางจักรยานเป็นประเภทใหญ่ๆ 3 ประเภท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปริมาณของจักรยาน ปริมาณการจราจร และความจำกัดของขอบเขตทาง
1. ทางจักรยานแบบปันส่วน (Share Bikeway)

Read More »