Home / ข้อมูลความรู้ / ข้อมูลความรู้ (page 6)

ข้อมูลความรู้

64 วิธีเพิ่มการเดินเพื่อสุขภาพ

เราสามารถเพิ่มการเดินของเราในแต่่ละวันได้ง่ายๆ ด้วยวิธีต่างๆ 64 วิธีที่มีมาให้เลือกทำที่บ้าน ที่ทำงาน หรือในยามมีเวลาว่าง รวมทั้งการทำกิจกรรมอื่นๆประกอบ ซึ่งเมื่อรวมกับการลดอาหารลงเล็กน้อยก็สามารถควบคุมน้ำหนักได้ อันจะมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อสุขภาพ นักวิทยาศาสตร์ศึกษามาแล้วว่าการมีน้ำหนักเกินจะนำไปสู่การเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆได้ถึง 20 โรค

Read More »

ความเป็นมาของรถจักรยาน

รถจักรยานเป็นพาหนะชนิดที่มีใช้ในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส เมื่อประมาณ 200 ปีมาแล้ว ครั้งแรกมีโครงทำด้วยไม้มีล้อ 2 ล้อ (เลี้ยวไม่ได้ต้องขี่ไปตรงๆ) ต่อมาได้มี การปรับปรุงรูปทรงและคุณภาพในการใช้งาน จนกลายมาเป็นรถจักรยานชนิดต่างๆ ดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ การใช้รถจักรยานได้แพร่หลายไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก สำหรับประเทศไทยได้มีการนำเข้ารถจักรยานโดยเจ้านายในสมัยรัชกาลที่ 5 (ธงชัย พรรณสวัสดิ์.

Read More »