Home / E-Book (page 5)

E-Book

รวมพลังสร้างสรรค์เครือข่ายชมรมผู้ใช้จักรยานและการเดินประจำจังหวัด

เชิญชวนรวมพลังสร้างสรรค์ "เครือข่ายชมรมผู้ใช้จักรยานและการเดินประจำจังหวัด" ร่วมผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย

Read More »

คลอโรฟิลล์ ฉบับที่ 2

คลอโรฟิลล์ พลังสร้างได้ในตัว ฉบับที่ 2 กลับมาพบกับท่านอีก ด้วยเนื้อหาสาระที่แน่นหนักยิ่งขึ้น เพราะทุกวันนี้ มีเรื่องง่ายๆใกล้ตัว ทีทำแล้วดีต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ แต่ผู้คนก็ละเลยไม่สนใจ การมีกิจกรรมทางกายสม่ำเสมอทุกวัน ช่วยสร้างภูมิชีวิตให้แกร่งกล้า เสียดทานกับความเสื่อมถอยของสังขารได้.....หยิบยกจาก บรรณาธิการ Chlorophyll ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย รองประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการกำกับทิ

Read More »

ประกวดแนวคิดเพื่อการส่งเสริมการใช้จักรยานในเมืองของไทย

                              การประกวดแนวคิดเพื่อการส่งเสริมการใช้จักรยานในเมืองของไทย

ปัจจุบันเมืองใหญ่ทั่วโลกหันมาส่งเสริมการใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางประจำวันในเมือง

โดยให้เหตุผลว่า การเดินทางที่พึ่งรถยนต์แต่เพียงอย่างเดียว ไม่อาจดำเนินต่อไปในสภาวะพลังงานราคารแพง

Read More »

คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ เดินไป ปั่นไป

เอกสารคู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบความหมายและแสดงการใช้งานตราสัญลักษณ์ เดินไป ปั่นไป โดยให้อยู่ในอัตลักษณ์ที่ชัดเจน

และสร้างความรู้สึกจดจำให้กับผู้ใช้งาน และผู้พบเห็น

ภายในเอกสารนี้ประกอบด้วย ความหมาย วิธีการใช้งาน และตัวอย่างการใช้งานของตราสัญลักษณ์ เดินไป ปั่นไปในสื่อต่างๆเพื่อให้เกิดภาพรวมที่ชัดเจน

จดจำง่าย

 

Read More »

ถนนสายนี้สีเขียว “ก้านยาว”

หนังสือเล่มเล็กๆของ “ก้านยาว” ที่บันทึกลีลาชีวิตที่ไปข้องแวะกับจักรยานเอาไว้อย่างน่าติดตาม เมื่อได้อ่านเรื่องแรกแล้ว คุณจะอยากอ่านเรื่องต่อๆไปจนวางไม่ลง สุดท้ายคุณจะตกหลุมรักผู้เขียนและตัดสินใจออกไปซื้อจักรยานมาเป็นพาหนะเดินทางในชีวิตประจำวัน โปรดติดตาม !!!! 

Read More »

วารสารคลอโรฟิลล์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 : มกราคม-กุมภาพันธ์ 2555

“คลอโรฟิลล์” สารสังเคราะห์แสงในพืชที่ช่วยสร้างพลังงานให้แก่พืช เป็นตัวอย่างเตือนใจให้คนที่หลงลืมการสร้างและใช้ “พลังในตัว” ไปในทางที่ถูกที่ควรเพื่อความสุขเจริญก้าวหน้าที่มุ่งหวัง ภารกิจของชมรมฯในโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะ คือการเชิญชวนให้ทุกท่านให้ใช้ “คลอโรฟิลล์: พลัง (ที่มีอยู่แล้ว) สร้างได้ ในตัว” ให้เกิดประโยชน์ อย่างน้อยที่สุดแก่ตัวเอง เพราะ “we are what we do”  หยิบยกมาจากส่วนหนึ่งของคอลัมน์เล่าสู่กันฟัง โดย บรรณาธิการ Chlorophyll ทพ.อนุศักดิ์คงมาลัย รองประธานชมรมฯ ติดตามอ่านคอลัมน์ที่น่าสนใจด้านในครับ !!!  

Read More »