Home / E-Book (page 3)

E-Book

ใบสั่ง..ให้ออกกำลังกาย

ถ้าคนเราสามารถมีกิจกรรมทางกายต่อเนื่องในระดับปานกลาง วันละ 30 นาที 5 วันต่อสัปดาห์ หรือเรียกว่า 150 นาทีต่อสัปดาห์ ก็เพียงพอในการเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง

ออกกำลังกาย ... ไม่ต้องรอใบสั่ง

Read More »

คนไทย ไม่ออกแรง

การขยับร่างกายหรือออกกำลังกายที่ทำไปได้พร้อมกันกับการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น ไปต่อรถ ไปซื้อของ ไปจ่ายตลาด ไปโรงเรียน ไปประชุมหมู่บ้าน ไปวัด คือการใช้จักรยาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้จักรยานราคาแพง ...................

Read More »

สว.ยิ่งเดิน ยิ่งปั่น ยิ่งดี

สำหรับ สว.ยิ่งเดิน ยิ่งปั่น ยิ่งดี ประเทศไทยเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังจะเห็นได้ว่าสัดส่วนผู้สูงอายุได้เพิ่มจากร้อยละ 4.8 ในปีพ.ศ. 2498 เป็นร้อยละ 5.6 (ปีพ.ศ. 2528) ร้อยละ 7.6 (ปีพ.ศ.2538) ร้อยละ 9.3 (ปีพ.ศ.2543) และเป็นร้อยละ 15.3 (ปีพ.ศ. 2557) คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 130 ในเวลาเพียง 40 ปี แต่ที่น่าเป็นห่วง คือผู้สูงวัยหรือที่เรียกกันเล่นๆว่ากลุ่ม สว. นี้มีถึง 38.6% ที่มีคุณภาพชีวิตไม่ดี สาเหตุหนึ่งก็เพราะมีร่างกายที่เสื่อมถอยไปตามกาลเวลา หากเราสามารถทำให้คนกลุ่ม สว.นี้มีร่างกายแข็งแรงขึ้นและสุขภาพดีขึ้นได้ก็จะเป็นสิ่งดีๆหรือคุณูปการให้แก่ประเทศได้มาก

Read More »

คลอโรฟิลล์ ฉบับที่ 4

.....ลอง..ตรองดูเถิดหนา..ขวัญใจ จักรยาน กับ มอเตอร์ไซค์ อย่างไหนปลอดภัยกว่ากัน รถพี่ช้ากว่า แต่ช้าปลอดภัยถึงบ้าน มอเตอร์ไซค์วิ่งไวชนกัน ถึงโรงพยาบาล มาแล้วมากมาย  มานั่งรถพี่ คนดีสบายเสียกว่า ถึงจะไม่งามสง่า แต่ก็พาเจ้าปลอดภัย  กลับใจเสียก่อน พ่อแม่น้องจะร้องไห้ จักรยานและมอเตอร์ไซค์ น้องจงวิจัยเลือกใครดีเอย....

Read More »