Home / webmaster (page 80)

webmaster

TCC ร่วมมือกับ DASTA ผลักดันเมืองพัทยา – ให้เดินได้ ปั่นได้

ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย นำทีมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการผลักดันให้เมืองพัทยา-พื้นที่พิเศษในความรับผิดชอบดูแลของ DASTA ให้เดินได้ ปั่นได้ บนถนนเลียบชายหาดกว่า 2.7 กม. กิจกรรมภายใต้การดำเนินงานโครงการการจัดการความรู้และรณรงค์การขี่จักรยานเพื่อส่งเสริมพัทยาให้เป็นเมืองน่าอยู่และแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ณ ชมรมฯ)

Read More »

๐๔. กฎระเบียบในทางระหว่างเมือง ป้าย เครื่องหมายจราจรนอกเมือง กับข้อกำหนดทางวิศวกรรมของทางจักรยานและที่จอดจักรยาน

หัวข้อที่ ๔.    กฎระเบียบในทางระหว่างเมือง ป้าย เครื่องหมายจราจรนอกเมือง กับข้อกำหนดทางวิศวกรรมของทางจักรยานและที่จอดจักรยาน

Read More »

๐๑. ประวัติความเป็นมาของกฎหมายเกี่ยว กับการใช้จักรยานในประเทศไทย

หัวข้อที่ ๑  ประวัติความเป็นมาของกฎหมายเกี่ยว กับการใช้จักรยานในประเทศไทย

 

Read More »

ข้อที่ควรแก้ไขใน พ.ร.บ.จราจรฯ

 

ข้อกฎหมายใน พ.ร.บ.จราจรฯ 2522 ที่ควรแก้ไขปรับปรุง
เพื่อพัฒนาระบบจราจร … ให้เอื้อต่อการใช้จักรยาน
เสนอแนะโดย ชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม

Read More »