Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร (page 12)

ข่าวสาร

โครงการศึกษาเพื่อจัดระบบการสัญจรเกาะรัตนโกสินทร์จัดสัมมนาในงานสถาปนิก’58

โครงการศึกษาเพื่อจัดระบบการสัญจรเกาะรัตนโกสินทร์จัดสัมมนาในงานสถาปนิก’58

 

 

Read More »

โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ มก.ฉกส. จัดเสนอข้อมูลและรับฟังความเห็น

โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ มก.ฉกส. จัดเสนอข้อมูลและรับฟังความเห็น

 

 

Read More »

ชมรมฯ ร่วมแสดงความเห็นต่อร่างคู่มือมาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน

ชมรมฯ ร่วมแสดงความเห็นต่อร่างคู่มือมาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน

 

 

Read More »

มหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

มหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

 

 

Read More »

การประชุมวิชาการ Bike And Walk Forum ครั้งที่ 3 เชิญชวนร่วมกิจกิรรม Bike trip ปั่นชม เดินชิม @ บางกอกน้อย กทม. (ระยะทางประมาณ 20 กม.)

การประชุมวิชาการ Bike And Walk Forum ครั้งที่ 3 เชิญชวนร่วมกิจกิรรม Bike trip ปั่นชม เดินชิม @ บางกอกน้อย กทม. (ระยะทางประมาณ 20 กม.) 

 

 

 

Read More »

ขั้นตอนการขอรับสนับสนุนทุนวิจัยเดิน-จักรยาน ประจำปี 2558 ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

ขั้นตอนการขอรับสนับสนุนทุนวิจัยเดิน-จักรยาน ประจำปี 2558

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

 

Read More »