Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร (page 13)

ข่าวสาร

ประกาศผลการพิจารณาบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 3

 

ประกาศผลการพิจารณาบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 3

 

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 3 : ความปลอดภัย ต่อเดิน-จักรยาน

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 3 : ความปลอดภัย ต่อเดิน-จักรยาน

Read More »

ชมรมฯ เข้าพบสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หารือการส่งเสริมการใช้จักรยาน

ชมรมฯ เข้าพบสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หารือการส่งเสริมการใช้จักรยาน

 

 

Read More »

โครงการศึกษาเพื่อจัดระบบการสัญจรในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์เริ่มดำเนินการแล้ว

โครงการศึกษาเพื่อจัดระบบการสัญจรในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์เริ่มดำเนินการแล้ว

 

Read More »

ชมรมฯ ร่วมพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเขตภาษีเจริญในเรื่องการเดินการใช้จักรยาน

ชมรมฯ ร่วมพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเขตภาษีเจริญในเรื่องการเดินการใช้จักรยาน

 

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมการผลักดันนโยบายการใช้จักรยานในเมืองท้องถิ่นโดยระบบการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแสนสุข

ขอเชิญเข้าร่วมการผลักดันนโยบายการใช้จักรยานในเมืองท้องถิ่นโดยระบบการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแสนสุ

 

Read More »