Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร (page 26)

ข่าวสาร

สหพันธ์ผู้ใช้จักรยานยุโรป ECF เชิญร่วมลงนามในแถลงการณ์วอร์ซอร์ Transport Day 2013 Warsaw

    ในโอกาสที่การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)จะได้จัดการประชุมภาคีสมาชิกครั้งที่ 19 (COP 19)ที่กรุงวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์  สหพันธ์ผู้ใช้จักรยานยุโรป (ECF) ที่ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศ เป็นสมาชิกวิสามัญ ได้ร่วมจัดหรือสนับสนุนกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การขี่จักรยานที่เรียกว่า Climate Ride วันที่ 16 พฤศจิกายน2013 ในวอร์ซอว์ และร่วมสนับสนุนงานวันขนส่ง (Transport Day) 2013 ในวันที่ 1

Read More »

ชมรมนำเสนอเรื่องชุมชนจักรยานในงาน A Day Bike Fest 2013

             ในงาน A Day Bike Fest 2013 ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (Thailand Cycling Club:TCC) นอกจากไปออกร้านส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันแล้ว (ดู Facebook: ThailandCyclingClub) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556  คุณกวิน ชุติมา กรรมการชมรมฯ กับคุณนวัชรศิษฐ์ สุภาการ หรือเบิด ประธานชุมชนและประธานชมรมจักรยานชุมชนหน้าวัดโคนอน เขตภาษีเจริญ กทม.ยังได้ขึ้นเวทีสนทนากันเรื่อง "ชุมชนจักรยาน....สร้างได้" โดยมีการกระจายเสียงทั่วบริเวณงานด้วย

Read More »

ร่วมปั่นจักรยาน ช่วยน้องคลายหนาว ทริปสะอาด ปั่นทำกิจกรรมเพื่อสังคม 1/2557

ร่วมปั่นจักรยาน ช่วยน้องคลายหนาว

ทริปสะอาด ปั่นทำกิจกรรมเพื่อสังคม 1/2557

 

Read More »

ชมรมฯ มีเรื่องชี้แจงต่อสาธารณชน

ชมรมฯ มีเรื่องชี้แจงต่อสาธารณชนเล็กน้อย ดังนี้

  (1) ชมรมฯมีกิจกรรมปั่นต้านโกง (15 ธันวา 56)  ซึ่งชมรมฯได้ทำมาก่อนที่สภาฯจะผ่านวาระ 3 พรบ.นิรโทษกรรม

  (2) กิจกรรมข้างต้นเป็นกิจกรรมตรงไปตรงมาคือ ต่อต้านการโกง  มิใช่ต่อต้านรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง

Read More »

ชมรมฯ ร่วมประชาพิจารณ์การพัฒนาทางจักรยานและทางเดินเลียบคลองไผ่สิงห์โต

                ชมรมฯ ได้รับเชิญจากมูลนิธิโลกสีเขียวในนามของโครงการเรารักกรุงเทพฯ เรารักจักรยาน ไปร่วมการประชุมประชาพิจารณ์เรื่องการพัฒนาทางจักรยานและทางเดินเลียบคลองไผ่สิงห์โต ซึ่งสร้างเป็นทางยกระดับ(ลอยฟ้า)เชื่อมสวนลุมพินีกับสวนเบญกิติมาตั้งแต่ปี 2543 แต่ทางขึ้นลงชันเกินกว่าจักรยานจะใช้ได้และขาดการดูแล การริเริ่มหารือเพื่อปรับปรุงมีแต่ปี 55 (ซึ่งชมรมฯก็ได้รับเชิญไปร่วมสำรวจและออกความเห็นด้วย) โดยทางคณะสถาปัตยกรรมและผังเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาช่วยออกแบบการปรับปรุงทางกายภาพและต

Read More »

เปลี่ยนการเดินทางของเรา….ชะลอการเปลี่ยนภูมิอากาศกรุงเทพฯ

        เราคงได้ยินมากันบ่อยครั้งแล้วว่า หากเรายังไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ปริมาณสะสมของก๊าซเหล่านี้จะทำให้อุณหภูมิของบรรยากาศโลกสูงขึ้น จนถึงจุดหนึ่ง สภาพภูมิอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงไปจนไม่หวนกลับมาเป็นอย่างในปัจจุบันอีก แล้วจุดเปลี่ยนนี้จะเกิดขึ้นเมื่อใดเล่า แน่นอนว่าจะเกิดไม่พร้อมกันทั่วโลก แต่ที่ไหนจะเกิดก่อนเกิดหลัง  

Read More »

ยุโรปวันนี้ จักรยานขายดีกว่ารถยนต์คันใหม่

           เราคนใช้จักรยานรู้กันดีว่าชาวยุโรปรักจักรยานเพียงใด พูดถึงจักรยาน เราก็มักนึกถึงเนเธอร์แลนด์หรือเดนมาร์กขึ้นมาก่อนเสมอ  แม้แต่ในประเทศที่คนเคยมี “รักเก่า” กับรถยนต์อย่างสเปน คนก็หันมามีรักใหม่กับจักรยาน ต้นเดือนตุลาคม 2013 กลายเป็นครั้งแรกเท่าที่มีการบันทึกเปรียบเทียบที่จักรยานขายดีกว่ารถยนต์ แต่ไม่ใช่ในสเปนเท่านั้น เมื่อปีที่แล้วจักรยานขายดีกว่ารถยนต์ในทุกประเทศของกลุ่มสหภาพยุโรป 27 ประเทศ ยกเว้นเบลเยี่ยมกับลักเซ็มเบิร์ก โดยตัดไซปรัสกับมอลต้าที่ไม่มีข้อมูลรถที่จดทะเบียนใหม่ออกไป  ในอ

Read More »

จ.สุพรรณบุรี รุกโครงการพลังชุมชนถนนปลอดภัย

              นางตุลาวรรณ ทัพวนานต์ ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้กำหนดให้ความปลอดภัยบนทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ ภายใต้แนวคิดทศวรรษแห่งความปลอดภัย ระหว่างปี 2554-2563 โดยมีเป้าหมายลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในประเทศลงร้อยละ 50 ภายในปี 2563 จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดทำโครงการพลังชุมชน ถนนปลอดภัย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ดำเนินการร่วมกันหลายหน่วยงานได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด ปภ.จังหวัด แขวงการทางจังหวัด สำนักงานทางหลวงชน

Read More »

ชมรมฯ ร่วมแสดงความเห็นเรื่องการเดินทางในเมืองในเวทีวันที่อยู่อาศัยโลก ๒๐๑๓

        เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme - UNDP) และโครงการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (United Nations Human Settlement Programme - UN-Habitat) ร่วมกันจัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) ประจำปี ๒๐๑๓ ขึ้น ที่ห้องประชุม 4 ศูนย์การประชุมขององค์การสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร 

Read More »