Home / ข่าวและกิจกรรม (page 14)

ข่าวและกิจกรรม

ยุทธศาสตร์และกลยุทธิ์ในการขับเคลื่อนเรื่องเมืองจักรยาน

วันนี้ไปร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดทำยุทธศาสตร์และกลยุทธิ์ในการขับเคลื่อนเรื่องเมืองจักรยานให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแกนนำ ที่มาจาก 15 จังหวัดที่ทำโครงการร่วมกับ สสส ครับ

ทุกพื้นที่เข้าใจมากขึ้นเรื่องการขับเคลื่อน ว่าจะต้องทำอย่างไร เพราะตอนนี้ประเทศไทยกำลังจะก้าวผ่านเรื่อง event base มาเป็นเรื่องการพัฒนาระบบอย่างจริงจัง และจักรยานจะเป็นพาหนะ มากกว่าเครื่องมือในการออกกำลังกายครับ

Read More »

ถอดบทเรียนชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ (80 CC)

เริ่มแล้วสำหรับเวทีถอดบทเรียนรู้...ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ระดับภูมิภาค 

กิจกรรมภายใต้โครงการติดตาม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพและประเมินผล(ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ) ที่ดำเนินการโดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

ตารางการการจัดเวทีถอดบทเรียน : 

Read More »

การสัมมนา การวิเคราะห์ความเสี่ยงของอุบัติเหตุบนถนนหลวง…ในมุมมองของผู้ใช้จักรยาน เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558

การสัมมนา การวิเคราะห์ความเสี่ยงของอุบัติเหตุบนถนนหลวง...ในมุมมองของผู้ใช้จักรยาน เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 

 

 

Read More »

ชมรมฯ ร่วมเสวนาหาทางแก้ปัญหาคนขับรถเมาขับชนผู้ใช้จักรยานเสียชีวิต

ชมรมฯ ร่วมเสวนาหาทางแก้ปัญหาคนขับรถเมาขับชนผู้ใช้จักรยานเสียชีวิต

 

 

Read More »

โครงการศึกษาเพื่อจัดระบบการสัญจรเกาะรัตนโกสินทร์จัดสัมมนาในงานสถาปนิก’58

โครงการศึกษาเพื่อจัดระบบการสัญจรเกาะรัตนโกสินทร์จัดสัมมนาในงานสถาปนิก’58

 

 

Read More »

โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ มก.ฉกส. จัดเสนอข้อมูลและรับฟังความเห็น

โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ มก.ฉกส. จัดเสนอข้อมูลและรับฟังความเห็น

 

 

Read More »