Home / ข่าวและกิจกรรม (page 15)

ข่าวและกิจกรรม

ชมรมฯ ร่วมแสดงความเห็นต่อร่างคู่มือมาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน

ชมรมฯ ร่วมแสดงความเห็นต่อร่างคู่มือมาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน

 

 

Read More »

ประชุมระดมความคิดเห็นต่อธุรกิจอุตสาหกรรม “อุปกรณ์เดิน จักรยาน ที่ชุมชนต้องการ”

การดำเนินงานโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย โดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (Thailand Cycling Club :TCC) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีการดำเนินงานตาม 4 ยุทธศาสตร์ อันได้แก่  (1) การสร้างชุมชนและว

Read More »

มหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

มหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

 

 

Read More »

การประชุมวิชาการ Bike And Walk Forum ครั้งที่ 3 เชิญชวนร่วมกิจกิรรม Bike trip ปั่นชม เดินชิม @ บางกอกน้อย กทม. (ระยะทางประมาณ 20 กม.)

การประชุมวิชาการ Bike And Walk Forum ครั้งที่ 3 เชิญชวนร่วมกิจกิรรม Bike trip ปั่นชม เดินชิม @ บางกอกน้อย กทม. (ระยะทางประมาณ 20 กม.) 

 

 

 

Read More »

ขั้นตอนการขอรับสนับสนุนทุนวิจัยเดิน-จักรยาน ประจำปี 2558 ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

ขั้นตอนการขอรับสนับสนุนทุนวิจัยเดิน-จักรยาน ประจำปี 2558

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

 

Read More »

ประกาศผลการพิจารณาบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 3

 

ประกาศผลการพิจารณาบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 3

 

Read More »