Home / ข่าวและกิจกรรม (page 33)

ข่าวและกิจกรรม

แอลเอฯลดสัดส่วนถือหุ้นโรงงานอินเดีย

นางสาวจันทนา ติยะวัชรพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงการจัดตั้งโรงงานผลิตจักรยานในประเทศอินเดียว่า ยังติดข้อกฎหมายที่ห้ามผู้ถือหุ้นเป็นผู้ผลิตสินค้าทำให้ต้องปรับสัดส่วนการถือหุ้นจาก 49%เหลือ 30% สำหรับการลงทุนโรงงานที่มีมูลค่าทั้งหมดราว 1,000 ล้านบาท เป็นแหล่งผลิตป้อนตลาดอินเดียโดยเฉพาะ จากปัจจุบัน แอลเอมีโรงงาน 5 แห่งในไทยที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม แบ่งเป็นโรงานผลิตจักรยาน 2 แห่งและผลิตชิ้นส่วน 2 แห่ง

Read More »

‘แอลเอ’ ผงาดเอเชียแบรนด์

สุรสิทธิ์ ติยะวัชรพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตจำหน่าย จักรยานแอลเอ (LA) กล่าวถึงแผนธุรกิจว่า จะมุ่งขยายตลาดในอาเซียน 6 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย พม่า กัมพูชา ลาว เวียดนาม และมาเลเซีย รองรับโอกาสทางธุรกิจ โดยเฉพาะจักรยานระดับไฮเอนด์เติบโตแบบก้าวกระโดด ทำให้ภาพรวมตลาดขยายตัวสูงมากว่า 10%

Read More »

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจส่งบทคัดย่อเพื่อเสนอในการประชุมวิชาการ เดิน-จักรยาน ครั้งที่ 2

          ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (Thailand Cycling Club: TCC) ดำเนินโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 วัตถุประสงค์หลักคือการสร้างสังคมหรือชุมชนที่มีการเดินและการใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจำวันของคนไทยในบริบทต่างๆ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

Read More »

การประชุมเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดินประจำจังหวัด (ภาคตะวันออก) ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

กำหนดการประชุมเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดินประจำจังหวัด (ภาคตะวันออก)

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 08:30-12:00 น. ณ ห้องประชุม 401(ทัพพระยา) ชั้น4ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

-------------------------------------------------------------------------

08:30 น.       ลงทะเบียน/รับเอกสาร/รับอาหารว่างและชา-กาแฟ

09:30 น.       กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม โดย นายอิทธิพล  คุณปลื้ม (หรือผู้แทน) นายกเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

Read More »

การประชุมกลุ่มย่อย (Working group) สำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ ที่สนใจ เพื่อเสนอประเด็นและหัวข้อวิจัย เดิน-จักรยาน

                  การประชุมกลุ่มย่อย (Working group)สำหรับนักวิจัย/นักวิชาการที่สนใจ เพื่อเสนอประเด็นและหัวข้อวิจัย เดิน-จักรยาน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 08:30-12:00 น. สถานที่ : โรงแรมกานต์มณี พาเลซ ซอยประดิพัทธ์ 15 กทม.

Read More »

คิดใหม่ ระบบขนส่งมวลชน

                 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหาทางออกสำหรับการขนส่งและเดินทางส่วนที่เกี่ยวกับระบบการเดิน-จักรยาน ซึ่งเป็นวิถีการเดินทางที่เมื่อผนวกกับระบบรถเมล์ สามารถเป็นตัวป้อนคนขึ้นรถไฟฟ้าได้มาก Read More »

ชมรมฯ ร่วมประชุมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวนครเขื่อนขันธ์

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่พื้นที่สาธิตการป่าไม้ในเมืองบริเวณบางกะเจ้า (ประเทศไทย) เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปรับปรุงนิทรรศการและสื่อความหมาย ณ ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวนครเขื่อนขันธ์” ขึ้นที่ศูนย์ฯ ต.บางกะเจ้า อ.พระปะแดง จ.สมุทรปราการ โดยมีผู้เข้าร่วมหลักๆ เป็นเครือข่ายอนุรักษ์ในท้องถิ่น (คือหกตำบลในพื้นที่ “กระเพาะหมู” ของ อ.พระปะแดง ซึ่งเป็นเสมือน “ปอด” ของกรุงเทพฯ) นอกจากนั้นก็เป็นหน่วยงานที่เกี

Read More »

หมุน CSR ผ่าน 2 ล้อ ‘บริดจสโตน’

   แนวคิดหลักการดำเนินธุรกิจของกรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชนใน 4 โครงสร้างหลักคือ

  1. หลักการพื้นฐานในการทำธุรกิจ (Fundamental CSR Activities)เช่น การธำรงรักษาให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาธุรกิจอย่างมั่นคงยั่งยืนและรักษา
      ผลกำไร 

Read More »