Home / ข่าวและกิจกรรม (page 34)

ข่าวและกิจกรรม

ชมรมฯ แนะนำการขี่จักรยานให้ปลอดภัย…กิจกรรมสองทศวรรษ สองสถาปัตย์ฯ

       ในโอกาสที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก้าวสู่ปีที่ ๒๐ และจากการที่มหาวิทยาลัยทั้งสองกำลังส่งเสริมการใช้จักรยานของนิสิตนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรอย่างจริงจัง อาจารย์และศิษย์เก่าส่วนหนึ่งได้คิดกิจกรรมขึ้นให้ชื่อว่า สู่สองทศวรรษ สองสถาปัตย์ สองล้อปั่นชมสถาปัตยกรรม เชิญชวนกันมาเรียนรู้การส่งเ

Read More »

ผู้ใช้จักรยานและรักการเดินในภาคเหนือตอนบน ร่วมประชุมเครือข่ายอย่างคึกคัก

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา  ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายได้จัดการประชุม “รวมพลังเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดิน ผลักดันสู่นโยบายสาธารณะ”  ขึ้นที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย โดยมีผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนให้ความสนใจเข้าประชุมอย่างคับคั่ง ประกอบด้วยผู้แทนจากชมรมจักรยานของภาคเหนือตอนบนทั้ง ๗ จังหวัด  สมัชชาสุขภาพจังหวัด ผู้บริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ขนส่งจังหวัด ตำรวจ สภาทนายความ การท่องเที่ยว สมาคมกีฬาและนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา รวมแล้วมีผู้เข้าประชุมกว่า ๑๔๐ คน

Read More »

TCC จัดงานร่วมกับ CDC ในงาน “CDC Million Market”

ขอเชิญผู้ที่รักในการปั่น ร่วมงาน "CDC Million Market" แหล่งนัดพบของคนรักจักรยานแห่งใหม่ พร้อมพบกับสินค้าแฟชั่นเอาใจคนรักจักรยาน มาพบกับบูธกิจกรรมของ TCC ได้ ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ที่ CDC ถนนเลียบด่วนรามอินทรา ณ ลานกิจกรรม วงเวียนนก ซี ดี ซี (หน้าอาคาร Modernform) 

Read More »

การปั่นจักรยานในเมือง

บริษัท IFDS ได้เชิญชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย TCC เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจ และรู้จักการใช้จักรยานในเมืองให้แก่พนักงานในบริษัท 

ในงาน "IFDS Environment Day-Cycling Activities" ในวันที่ 6 กันยายน 2556 โดยทาง TCC ได้เชิญ ThaiNCC (คุณบลู) ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย

Read More »

ชมรมฯ กับผลงานส่งเสริมสุขภาพในการประชุมระดับโลก

ในระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา สหพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อการส่งเสริมและการศึกษาด้านสุขภาพ (International Union for Health Promotion and Education – IUHPE) ได้มาจัดการประชุมโลกครั้งที่ 21 ขึ้นที่เมืองพัทยาของไทย โดยมี สสส. ซึ่งเป็นสมาชิก IUHPE เป็นเจ้าภาพ และมีผู้เข้าร่วมประชุมเกือบ 2,200 คน จากกว่า 80 ประเทศ

Read More »

นายกรัฐมนตรีเยอรมันเปิดงานแสดงจักรยาน

                 องค์กรที่เคลื่อนไหวผลักดันการใช้จักรยานในยุโรปตื่นเต้นกันหนักเมื่อนางอังเกลา แมเคล นายกรัฐมนตรีเยอรมนีไปเปิดยูโรไบค์ (Eurobike)งานแสดงสินค้าจักรยานที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองฟรีดริชชาเฟนในเยอรมนี เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา โดยเป็นนายกฯ เยอรมันคนแรกที่ทำเช่นนี้ 

Read More »

นักปั่นมีเฮดันใช้จักรยานเป็นวาระแห่งชาติ

          นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบเสนอเรื่องการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและ การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา เพื่อกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำไปปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งสนับสนุนกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเดินและการใช้ จักรยาน โดยให้ภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และชมรมจ

Read More »

TCC ร่วมแจม A DAY BIKE FEST 2013

          A day  นิตยสารเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจ และพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจในสังคม ชวน TCC จัดงาน A DAY BIKE FEST 2013
          คอนเซปต์ City of Bike พูดถึงพลังของจักรยานที่สามารถเปลี่ยนเมืองให้น่าอยู่มากขึ้น


         องค์กรร่วมจัด

Read More »