Home / webmaster (page 11)

webmaster

ปั่นจักรยานนี้แค่ชั่วโมงเดียวก็มีไฟฟ้าใช้ทั้งบ้านไป 24 ชั่วโมง

ปั่นจักรยานนี้แค่ชั่วโมงเดียวก็มีไฟฟ้าใช้ทั้งบ้านไป 24 ชั่วโมง

 

มาโนช ภควะ กับจักรยานปั่นไฟฟ้าลูกผสม (Credit: National Geographic)

 

Read More »

ระบบจักรยานสาธารณะโตเอาๆ ในนิวยอร์ค ลอนดอน และเม็กซิโกซิตี้ แล้วกรุงเทพฯล่ะ

ระบบจักรยานสาธารณะโตเอาๆ ในนิวยอร์ค ลอนดอน และเม็กซิโกซิตี้ แล้วกรุงเทพฯล่ะ

 

ระบบจักรยานสาธารณะของนครเชียงใหม่ วันเปิดตัว เมษายน 2558

Read More »

ฝึกอบรมวิทยากรพี่เลี้ยงและผู้รับผิดชอบโครงการเมืองคาร์บอนต่ำ-เมืองจักรยาน-เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ

ฝึกอบรมวิทยากรพี่เลี้ยงและผู้รับผิดชอบโครงการเมืองคาร์บอนต่ำ-เมืองจักรยาน-เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ

 

บางส่วนของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและวิทยากร

 

Read More »

โครงการสร้างเมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ ก้าวสู่ขั้นที่ 2

โครงการสร้างเมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ ก้าวสู่ขั้นที่ 2

 

Read More »

สช.ยกให้การส่งเสริมการเดินการใช้จักรยานเป็นมติที่มีความก้าวหน้าอย่างมาก

สช.ยกให้การส่งเสริมการเดินการใช้จักรยานเป็นมติที่มีความก้าวหน้าอย่างมาก

 

 

 

Read More »