Home / webmaster (page 24)

webmaster

ชมรมฯ ร่วมแสดงความเห็นต่อร่างมาตรฐานกิจกรรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว

ชมรมฯ ร่วมแสดงความเห็นต่อร่างมาตรฐานกิจกรรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว

 

 

Read More »

ไม่ต้องมาทำให้คนขับรถเห็นผู้ใช้จักรยานดีขึ้นหรอก มาทำให้คนขับรถหยุดชนพวกเขาดีกว่า

ไม่ต้องมาทำให้คนขับรถเห็นผู้ใช้จักรยานดีขึ้นหรอก มาทำให้คนขับรถหยุดชนพวกเขาดีกว่า

 

 

กฎหมายบังคับให้ผู้ขี่จักรยานใส่หมวกนิรภัยกับสีสเปรย์ที่เรืองแสงในความมืดแสดงให้เห็นว่าใครเป็นเจ้าของถนนกันแน่

 

Read More »

บ้านไร่ศิลาทองบนเส้นทางไปสู่การเป็นชุมชนจักรยาน

บ้านไร่ศิลาทองบนเส้นทางไปสู่การเป็นชุมชนจักรยานบ้านไร่ศิลาทองบนเส้นทางไปสู่การเป็นชุมชนจักรยาน

 

Read More »

ชมรมฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมร่วมกันสร้างกรุงเทพฯ เมืองปั่นปลอดภัย

ชมรมฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมร่วมกันสร้างกรุงเทพฯ เมืองปั่นปลอดภัย

 

 

Read More »

889 กิโลเมตร ปั่นตามรอยทวารวดี ร่วมสร้างเจดีย์แดนศรีวิชัย

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมจักรยานจังหวัดกระบี่ เครือข่ายภาครัฐและเอกชน จัดทริปสะอาดครั้งที่ 20 โครงการ "889 กิโลเมตร ปั่นตามรอยทวารวดี ร่วมสร้างเจดีย์แดนศรีวิชัย" เป็นการปั่นจักรยานจากจังหวัดนครปฐมถึงจังหวัดกระบี่ เพื่อร่วมทอดผ้าป่าที่วัดแหลมสัก จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2558
 
 

Read More »

ประชุมและแสดงความคิดเห็นต่อ(ร่าง)ยุทธศาสตร์ การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

               สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม 2555 ตามบทบัญญัติมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มีมติเห็นชอบ เรื่องการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน โดยให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบมติสมัชชาฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ.

Read More »