Home / webmaster (page 26)

webmaster

3 วิธีที่อาจช่วยให้คุณขี่จักรยานได้ปลอดภัยขึ้น

3 วิธีที่อาจช่วยให้คุณขี่จักรยานได้ปลอดภัยขึ้น

 

                เทศกาลสงกรานต์มาถึง หลายคนคงออกไปขี่จักรยานท่องเที่ยวกันไกลในชนบท แต่ส่วนหนึ่งก็คงยังอยู่ในเมือง รื่นรมย์กับถนนที่มียานยนต์น้อย แต่ก็อาจอันตรายมากขึ้นได้เหมือนกันเพราะรถส่วนหนึ่งอาจจะขับเร็วขึ้นเมื่อถนนว่าง จะขี่จักรยานอยู่ที่ไหน ก็ขอให้มีความสุขและปลอดภัยนะครับ

Read More »

โครงการศึกษาเพื่อจัดระบบการสัญจรเกาะรัตนโกสินทร์จัดสัมมนาในงานสถาปนิก’58

โครงการศึกษาเพื่อจัดระบบการสัญจรเกาะรัตนโกสินทร์จัดสัมมนาในงานสถาปนิก’58

 

 

Read More »

โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ มก.ฉกส. จัดเสนอข้อมูลและรับฟังความเห็น

โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ มก.ฉกส. จัดเสนอข้อมูลและรับฟังความเห็น

 

 

Read More »

ชมรมฯ ร่วมแสดงความเห็นต่อร่างคู่มือมาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน

ชมรมฯ ร่วมแสดงความเห็นต่อร่างคู่มือมาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน

 

 

Read More »

ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นต่อธุรกิจอุตสาหกรรม “อุปกรณ์เดิน จักรยาน ที่ชุมชนต้องการ” เพื่อเสนอต่อนโยบาย Bike and Walk For All

  • เพื่อประมวลภาพความเติบโตในความต้องการของอุปกรณ์การเดินและจักรยานในประเทศไทย ตามนโยบาย Bike and Walk For All
  • เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมในการผลิตอุปกรณ์ เดิน-จักรยาน เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน
  • เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมในการผลิตอุปกรณ์ เดิน-จักรยาน ในการยกระดับมาตรฐานภายในประเทศ และแข่งขันในตลาดอาเซียน 

Read More »