Home / ข่าวและกิจกรรม (page 45)

ข่าวและกิจกรรม

จดหมายเปิดผนึกจากชาวกรุงเทพมหานครถึง UNFCCC

เรียนคุณคริสเทียน่า ฟิเกอเรส  เลขาธิการ อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การสหประชาชาติ

Read More »

ผู้ใช้จักรยานร่วมสนับสนุนสหประชาชาติรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผู้ใช้จักรยานร่วมสนับสนุนสหประชาชาติรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ชาวกรุงเทพฯ ที่ใช้จักรยานกว่าหกร้อยคนขี่จักรยานจากสวนลุมพินีไปศูนย์ประชุมสหประชาชาติ แสดงการสนับสนุนองค์การสหประชาชาติรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และขอให้องค์การสหประชาชาติกระตุ้นให้รัฐบาลประเทศต่างๆ เอาการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานเป็นนโยบายสาธารณะและมาตรการสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Read More »

ความมัธยัสถ์หลายรูปแบบของเศรษฐีพันล้าน หนึ่งในนั้นคือ เดินและขี่จักรยาน !!!

    ข้อความที่ปรากฏอยู่ตรงนี้เป็นส่วนที่สแกนมาจากหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
   

    ฉบับวันอาทิตย์ที่ 19สิงหาคม 2555 ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเศษรฐีระดับโลกตัวจริง
   

 

Read More »

นัด..รวมพลคนจักรยานลดโลกร้อน ยื่นหนังสือแถลงการณ์ต่อองค์กร UN

รวมพลคนจักรยานลดโลกร้อน ยื่นหนังสือแถลงการณ์ต่อองค์กร UN

หลักการและเหตุผล  :   การเดินและการใช้จักรยานสามารถลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Read More »

“bike to school: มาขี่จักรยานไปโรงเรียนกันเถอะ”

ชมรมฯ เชิญชวนน้อง ๆ ตามโรงเรียนและสถานศึกษาในระดับต่างๆ ออกแบบและเขียนโครงการส่งเข้าประกวด ในหัวข้อ “bike to school:  มาขี่จักรยานไปโรงเรียนกันเถอะ” - ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Read More »

ทางเท้าจะเล่าเรื่องที่ชุมชนพึงหรือไม่พึงปรารถนา

ทางเท้าจะเล่าเรื่องที่ชุมชนพึงหรือไม่พึงปรารถนา

รายงานโดย กวิน ชุติมา เลขาธิการ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

Read More »

ทางเท้าจะเล่าเรื่องที่ชุมชนพึงหรือไม่พึงปรารถนา

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ประกวดภาพถ่าย "ทางเท้า...เล่าเรื่อง"

ทางเท้าจะเล่าเรื่องที่ชุมชนพึงหรือไม่พึงปรารถนา

รายงานโดย กวิน ชุติมา เลขาธิการ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

Read More »