Home / webmaster (page 16)

webmaster

เมาแล้วปั่น ในกม.ต่างประเทศ

เมาแล้วปั่น ในกม.ต่างประเทศ

ข้อมูลทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการขี่จักรยานขณะเมาสุราในต่างประเทศ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง

 

Read More »

อีกสี่ปี ไปไหนในใจกลางกรุงออสโลได้ด้วยการเดิน จักรยาน และขนส่งสาธารณะเท่านั้น

อีกสี่ปี ไปไหนในใจกลางกรุงออสโลได้ด้วยการเดิน จักรยาน และขนส่งสาธารณะเท่านั้น

 

การปิดถนนในออสโล (Credit: VisitOslo.com)

 

Read More »

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ชมรมฯ บรรยายเรื่องการใช้จักรยานให้ผู้บริหารท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา  คณะของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยศาสตราจารย์กิติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ (ประธาน), ดร.สุขแสง คูกนก (กรรมการ), นายกวิน ชุติมา (กรรมการ) และ นส.อัจจิมา มีพริ้ง (ผู้จัดการ) ได้เข้าพบแสดงความยินดีกับนายจรินทร์ จักกะพาก Read More »

ชมรมฯ เข้าพบหารือความร่วมมือกับอธิบดีและรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา คณะของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยศาสตราจารย์กิติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ (ประธาน), นายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ (รองประธาน), นายกวิน ชุติมา (กรรมการ) และ นส.อัจจิมา มีพริ้ง (ผู้จัดการ) ได้เข้าพบผู้บริหารของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) 

Read More »

เมาแล้วปั่น ควรแก้กฎหมายหรือไม่ อย่างไร?

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย จัดการประชุมโต๊ะกลมระดมความเห็นในหัวข้อเมาแล้วปั่น – ควรแก้กฎหมายหรือไม่ อย่างไร? ขึ้นที่โรงแรมมิโด ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558เพื่อให้เกิดความชัดเจนในกรณีนี้เป็นกฎกติกาในสังคมต่อไป<

Read More »

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ชมรมฯ บรรยายเรื่องการใช้จักรยานให้ผู้บริหารท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ชมรมฯ บรรยายเรื่องการใช้จักรยานให้ผู้บริหารท้องถิ่น

 

 

 

Read More »

เส้นทางจักรยานถูกบรรจุในผังแม่บทโครงข่ายพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพฯ

เส้นทางจักรยานถูกบรรจุในผังแม่บทโครงข่ายพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพฯ

 

 

Read More »