Home / webmaster (page 88)

webmaster

รวมพลคนจักรยานลดโลกร้อน ยื่นหนังสือแถลงการณ์ต่อ UNFCCC

เช้าวัน 2 ก.ย. 55 เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประชาชนชาวกรุงเทพฯ ผู้ใช้จักรยานทั้งเด็กและผู้สูงอายุราว 500 คนจากสาขาอาชีพและกลุ่มต่างๆ รวมทั้งชาวชุมชนไม่น้อยกว่า 25 แห่ง มารวมพลังและพากันขี่จักรยานที่พวกเขาใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน ไปยื่นจดหมายเปิดผนึกให้นางคริสเทียน่า ฟิเกอเรส เลขาฯ UNFCCC เพื่อประกาศว่าพวกเขาสนับสนุนความพยายามของ UNFCCC ในการรับมือกับปัญหาโลกร้อน โดยการเดินทางด้วยการเดินและใช้จักรยานให้มากขึ้น

Read More »

Photography Contest

ดูรายชื่อผู้ที่ได้สมัครโครงการประกวดภาพถ่าย “ทางเท้า...เล่าเรื่อง” ได้ที่นี่ หากมีรายชื่อแล้ว สามารถส่งภาพประกวดได้เลย สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อในนี้ สามารถร่วมสนุกได้เช่นเดียวกัน คลิกที่ปุ่ม เข้าร่วมกิจกรรม

Read More »

ความมัธยัสถ์หลายรูปแบบของเศรษฐีพันล้าน หนึ่งในนั้นคือ เดินและขี่จักรยาน !!!

    ข้อความที่ปรากฏอยู่ตรงนี้เป็นส่วนที่สแกนมาจากหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
   

    ฉบับวันอาทิตย์ที่ 19สิงหาคม 2555 ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเศษรฐีระดับโลกตัวจริง
   

 

Read More »

ประชาคมลำปางสนใจร่วมสร้างชุมชนจักรยาน

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา ที่สำนักงานเทศบาลนครลำปาง ด้วยการช่วยประสานงานของนายศรีสะเกษ สมาน จากสมาคมชีวิตดี ได้มีการประชุมของคนจากภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดลำปาง เพื่อหารือกันถึงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน จากองค์การบริหารส่วนตำบล, ชมรม อสม., ชมรมผู้สูงอายุ, ชุมชน, เครือข่ายประชาชน, โรงเรียน, สำนักงานสาธารณสุข, เทศบาลเมืองเขลางค์นคร และเทศบาลนครลำปาง โดยมีนายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม Read More »

คุณหมออนุศักดิ์ ร่วมเสวนาภาคีท้องถิ่นภาคเหนือ 17 ส.ค.2555

                ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย รองประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการกำกับทิศโครงการการผลักดันและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย ได้เข้าร่วมเสวนากับภาคีท้องถิ่นภาคเหนือ ในหัวข้อ “สุขภาวะคนเมือง ก้าวย่าง อย่างยั่งยืน”การพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน จัดโดยมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายและภาคีเครือข่ายหลากหลายองค์กรในงานประชุม “Post Rio+20 จากเวทีโลก สู่เวทีประเทศไทย และอนาคตของเรา”

Read More »

นัด..รวมพลคนจักรยานลดโลกร้อน ยื่นหนังสือแถลงการณ์ต่อองค์กร UN

รวมพลคนจักรยานลดโลกร้อน ยื่นหนังสือแถลงการณ์ต่อองค์กร UN

หลักการและเหตุผล  :   การเดินและการใช้จักรยานสามารถลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Read More »