Home / webmaster (page 71)

webmaster

ความเคลื่อนไหว Bike to school: ปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหินโหง่น จ.อุทัยธานี

"ขบวนการจักรยานไอ้มดแดง" เริ่มแล้วที่โรงเรียนบ้านหินโหง่น จ.อุทัยธานี
เริ่ม แรกที่เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Bike to school มาขี่จักรยานไปโรงเรียนกันเถอะ มายังโรงเรียน

Read More »

ความเคลื่อนไหว Bike to school: โรงเรียนบ้านหินโหง่น จ.อุทัยธานี

"ขบวนการจักรยานไอ้มดแดง" เริ่มแล้วที่โรงเรียนบ้านหินโหง่น จ.อุทัยธานี
เริ่มแรกที่เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Bike to school มาขี่จักรยานไปโรงเรียนกันเถอะ มายังโรงเรียน

Read More »

ความเคลื่อนไหวของ Bike to school: โรงเรียนบ้านสะพือใต้ จ.อุบลราชธานี

ความเคลื่อนไหวของ Bike to school:

หัวหน้ากิจกรรม Bike to school: เด็กหญิงศิริรัตน์ เปรมรัตน์ โรงเรียนบ้านสะพือใต้ จ.อุบลราชธานี เล่าความเคลื่อนไหวกิจกรรมมาปั่นจักรยานไปโรงเรียนกันเถอะ หลังจากได้ผ่านการพิจารณาจากผ่านการคัดเลือกจากโครงการผลักดันการเดินฯ ปีที่ 1

Read More »

ความเคลื่อนไหว Bike to school: ปีที่ 1

ความเคลื่อนไหวของ Bike to school:

หัวหน้ากิจกรรม Bike to school: เด็กหญิงศิริรัตน์ เปรมรัตน์ โรงเรียนบ้านสะพือใต้ จ.อุบลราชธานี เล่าความเคลื่อนไหวกิจกรรมมาปั่นจักรยานไปโรงเรียนกันเถอะ หลังจากได้ผ่านการพิจารณาจากผ่านการคัดเลือกจากโครงการผลักดันการเดินฯ ปีที่ 1

Read More »

ผู้ว่าฯ กทม. ครับ ทำทางเท้าทางจักรยานแบบนี้สิครับ

ก่อนอื่นผมขอเกริ่นไว้ในช่วงแรกนี้สักสองสามเรื่อง เรื่องแรก คือ ทางเท้ากับทางจักรยานนี้จริงๆ แล้วเป็นของคู่กัน   เวลาจะวางแผนหรือกำหนดนโยบาย  หรือออกแบบ  หรือแม้กระทั่งเอามาใช้งานจริงๆ    
มันต้องทำไปพร้อมๆกัน ซึ่งในการนี้ต้องพิจารณาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ครบ อันหมายรวมไปถึงคนพิการ
คนสูงอายุ คนด้อยโอกาส เด็กเล็ก หาบเร่แผงลอย มอเตอร์ไซค์ ตำรวจ รวมทั้งตำรวจจราจร ฯลฯ

Read More »

ข่าว Walk to school

    เริ่มออกเดินเครื่องกันแล้วกับโครงการการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไป สู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย ซึ่งขับเคลื่อนโดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเชิญชวนโรงเรียนและน้องๆ ให้ส่งแนวคิดร่วม “กิจกรรม Walk to school : บ้านไม่ไกลเดินไปโรงเรียนกันเถอะ” ซึ่งต้องการช่วยส่งเสริมให้นักเรียนที่บ้านอยู่ไม่ไกลสามารถใช้วิธีเดินไป โรงเรียน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมออกกำลังกาย และสามารถเปลี่ยนวิธีคิด ทัศนคติ และเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการเดินทางในระยะสั้นๆ Read More »

What persons with disabilities want from BMA on travel issues?

What persons with disabilities want from BMA on travel issues?

On February 8, 2013, Thailand Cycling Club (TCC) convened a workshop at the Asia Pacific Development Center on Disability in Bangkok to brainstorm representatives from organizations of persons with disabilities what they want from Bangkok Metropolitan Administration (BMA) on travel issues. The workshop was participated by 18 representatives (and 4 assistants) from 12 organizations of persons with disabilities at national and Asia regional levels.

Read More »

ขี่จักรยานทำให้เด็กมีสมาธิ

นีลส์ เอ็กลุนด์ แห่งมหาวิทยาลัย Aarhus ในประเทศเดนมาร์ค ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างอาหาร การออกกำลังกาย และการมีสมาธิ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่มีชื่อว่า “การทดลองมวลชน ๒๐๑๒” (Mass Experiment 2012) ที่ศึกษาเด็กชาวเดนมาร์คอายุ ๕ ถึง ๑๙ ปี เกือบ ๒๐,๐๐๐คน และพบว่าผลออกมาผิดจากความคาดหมายของเขา นั่นคือการออกกำลังกายมีผลต่อการมีสมาธิมากกว่าอาหาร แม้ว่าการกินอาหารเช้าและอาหารกลางวันมีผลแน่นอน แต่ก็ไม่มากเท่าการออกกำลังกาย เด็กที่ขี่จักรยานหรือเดินไปโรงเรียนจะมีสมาธิเพิ่มขึ้นจากปกติต่อไปนานอาจมากถึงสี่ชั่วโมง

Read More »

ชมรมฯจัดให้กลุ่มคนพิการระดมความเห็นประเด็น เดิน-จักรยาน ต่อว่าที่ผู้ว่าฯกทม.

ข้อเรียกร้องในประเด็นการเดินทางของกลุ่มคนพิการต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการเลือกตั้ง ๓ มีนาคม ๒๕๕๖

๑.    ข้อเสนอต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยสรุปคือทำให้ทางเท้าเป็น “ทางเท้า” ที่คนทุกกลุ่มในสังคมสามารถใช้ได้จริงๆ อย่างปลอดภัย โดย

Read More »